Home / Actueel / Relatiemiddag 2022

Natuurontwikkeling is niet ingewikkeld

Klik hier om u aan te melden

De kansen van biodiversiteit – voor beheerders van golfbanen

Bent u op zoek naar handzame ideeën die u morgen kunt toepassen? Laat u dan samen met beheerders van andere golfbanen inspireren tijdens deze middag. Aan de hand van een praktisch programma leert u de basisprincipes voor natuurontwikkeling op de golfbaan.

 

Programma donderdag 17 maart 2022

12.00 uur – start met lunch
13.00 uur – welkom
13.15 uur – lezing ‘De waarde van natuur en waar die zich kan bevinden’
door Wesley van Zadelhoff (ecoloog NLadviseurs)
14.00 uur – inspiratiesessie over ruimte voor natuur op de golfbaan
15.00 uur – ronde over de golfbaan met voorbeelden uit de praktijk
16.00 uur – afsluiting met een borrel

 

Lezing – ‘De waarde van natuur en waar die zich kan bevinden’

Wie denkt aan natuurontwikkeling, denkt aan grote ingrijpende projecten die veel geld kosten. De natuur zelf ziet dat anders. Natuur zit liever in een rommelig hoekje, vindt zijn jachtterrein in de rough of steekt ‘s nachts de fairway over op zoek naar een voortplantingsplek.

Tijdens de relatiemiddag gaan we dieper in op praktische natuurontwikkeling. Daarbij hebben we aandacht voor de positieve neveneffecten van natuurontwikkeling op waterberging, bestrijding van plaaginsecten en kostenbesparing.

Ook houden we natuurontwikkeling tegen het licht van de Wet natuurbescherming en de vereisten die GEO stelt aan de certificering. Wilt u namelijk wel beschermde soorten uitnodigen op de baan? En welke consequenties kunt u dan verwachten?

Ook besteden we tijdens de middag aandacht aan de meer algemene natuur. Wat is het belang van een gevarieerde leeftijd in het bomenbestand? We staan stil bij:

  • De keuze in boomsoorten en de klimaatbestendigheid van deze soorten;
  • De positieve invloed van laanbeplanting en hoe deze duurzaam te behouden.

60% van de golfbanen in Nederland bestaat uit (potentiële) natuur. Benut hier de voordelen van, beleef de schoonheid en bescherm de waarde. Samen voor sterke natuur.

 

Datum: 17 maart 2022
Locatie: Golfbaan Anderstein in Maarsbergen

Aanmelden

Deel deze pagina