Home / Actueel / Water(dicht)plan

Water(dicht)plan

Grondwater wordt steeds schaarser. In erg droge periodes kan het waterschap dan ook verbieden grondwater te onttrekken. Dat heeft directe gevolgen voor de golfbaan, tenzij u beschikt over eigen opvangfaciliteiten zoals een bassin. Met een waterplan maakt u vervolgens waterdicht dat de baan meer water teruglevert dan verbruikt. En zo kunt u ook bij een verbod beregenen.

 

Een golfbaan levert een bijdrage aan het ecosysteem door infiltratie van regenwater in de bodem. Tegelijkertijd onttrekt de baan water door beregeningsverbruik en verdamping. Als het verschil onder aan de streep positief uitvalt, dus als er meer water wordt teruggegeven dan onttrokken, zit je goed. Maar dat moet wél onderbouwd en beargumenteerd worden. Om goed voorbereid te zijn op meer en langere droogteperiodes in de toekomst, adviseert De NGF dat elke golfbaan een waterplan heeft.
 

Waterberging

Wij kunnen helpen bij het opstellen van zo’n waterplan. In het kader van GEO-certificering kijken wij al jaren naar het waterverbruik en het watersysteem op de baan. We brengen in kaart wat de waterbehoefte van de baan is en hoe het water zo lang mogelijk vastgehouden kan worden. En het goede nieuws is dat waterbesparing en -berging niet heel ingewikkeld (en duur) hoeft te zijn. Alleen al door minder te maaien en meer vegetatie te laten staan, loopt het water langzamer weg. Ook een stuwtje in een watergang of het verbreden van een sloot helpen. Het aanleggen van een waterbassin is ingrijpender en duurder. Vanuit dat bassin kun je beregenen zonder directe invloed op het grondwatersysteem.
 

Veel of weinig water?

Bent u benieuwd of u veel of weinig water verbruikt op de golfbaan? Wij weten nauwkeurig wat een baan nodig heeft, uiteraard afhankelijk van de grootte van het terrein, het aantal holes, de hoeveelheid ruigtes, de bodemsoort en het systeem voor beregening. Bij het opstellen van uw waterplan zetten we uw waterverbruik af tegen dat van andere (vergelijkbare) golfbanen.
 

Contact met waterschap

Voor meer draagvlak leggen we contacten tussen de golfbaan en de juiste personen binnen het lokale waterschap. Dat bevordert de samenwerking. Immers, uiteindelijk heeft iedereen eenzelfde doel voor ogen: dat de onttrekking van het grondwater door de golfbaan geen negatief effect heeft op de gronden rondom de baan. Vanuit dat perspectief stellen we maatregelen voor ten behoeve van waterberging, maar ook voor natuurontwikkeling en de kwaliteit van het golfspel. Dat is een win-win-winsituatie.
 

Iets voor u?

Wilt u meer weten over een waterplan op maat? Neem contact op met Marco Hut.

T: 06 29 48 48 95

E: m.hut@nladviseurs.nl

Deel deze pagina

Gerelateerde berichten