Breng beleid, budget en beheer in balans

Home   »   Breng beleid, budget en beheer in balans

Uw probleem is niet uniek, onze oplossing wel

Exploitatie en beheer van een golfbaan zijn geen kinderspel. U wordt regelmatig geconfronteerd met allerlei dilemma’s. Welke keuzes u ook maakt, ze hebben altijd gevolgen. Sommige gevolgen zijn gewenst, andere soms onvoorzien en ongewenst.

Als manager of baancommissaris bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de club, het beheer van de golfbaan en het bewaken van de budgetten. Soms raken deze onderdelen met elkaar in conflict en kunt u geconfronteerd worden met vragen als:

Hoe kunt u als bestuur, baancommissie, hoofdgreenkeeper of directie hier optimaal invulling aan geven?

 

 

U zult herkennen dat veel van deze thema’s in elkaar grijpen en er mede daardoor nooit eenvoudige oplossingen zijn. NLadviseurs constateert dat dit een probleem is dat zich bij steeds meer golfbanen voordoet. In afgelopen tien jaar heeft de golfbranche een metamorfose ondergaan. Exploitatie en beheer van een golfbaan vraagt steeds meer om een professionele en planmatige aanpak. Sterker nog: de vraag naar transparantie, verantwoording en grip op processen is nog nooit zo groot geweest.

•  De huidige budgetten zijn verreweg niet toereikend om de kwaliteit te kunnen realiseren die we voor ogen hebben, hoe keer ik dit ten goede?
•  De greenkeeper vindt dat de greens er goed bijliggen, terwijl de spelers klagen over het slechte gras, hoe beoordeel ik op een objectieve manier de graskwaliteit?
•  De baancommissie wil een aannemer inschakelen om daarmee alle beheerproblemen op te lossen, hoe bepaal ik of dit een goede keus is?
•  Als golfbaan hebben we toegezegd ons te committeren aan de Green Deal, maar tot nu toe is daar weinig invulling aan gegeven, hoe bereid ik me voor op een pesticidevrije baan?

Ongeacht de beheersituatie op uw golfbaan biedt NLadviseurs u de optimale ondersteuning en begeleiding, waarbij alle facetten van besturen en beheren een plaats krijgen.

 

Drie grote B’s

Aan de hand van de drie grote B’s Beleid, Budget, Beheer nemen we uw golfbaan onder de loep. Daarbij maken we een analyse van elke B. Door deze analyses vervolgens naast elkaar te leggen, krijgen we inzicht in hoe ze zich tot elkaar verhouden. Zo kunnen we vaststellen wat we bij de ene B moeten veranderen om met een andere B niet in conflict te komen of een beter resultaat te verkrijgen, zonder dat er tekort gedaan wordt aan welke B dan ook. Op deze manier krijgt u een evenwichtig beeld en kunt u keuzes voor de toekomst juist afwegen en beredeneren. Als NLadviseurs hebben we experts bijeen gebracht voor elk B-compartiment die we inschakelen wanneer daar behoefte aan is. Als u al beschikking heeft over relevante informatie of data, kunnen we dat meenemen in het gezamenlijk proces, zo bieden we de oplossing die u nodig hebt.

Waar letten we op bij zo’n analyse? Hieronder beschrijven we per B-gebied de vraagstukken waarop we samen met u een antwoord formuleren. Met deze antwoorden vormen wij voor u de basis van een juiste analyse en een advies op maat, waarmee u verder kunt.

 

 

Budget: mag het wat kosten?

Vervolgens staan we stil bij de financiën. Want wanneer we plannen willen realiseren, is daar een investering voor nodig. Wat zijn dan reële kosten voor het baanonderhoud of een renovatie? Of u het beheer nu in eigen beheer houdt of uitbesteedt: wat mag het kosten? Met welk onderhoudspakket kan efficiënt het juiste resultaat worden bereikt? Daarnaast hebt u te maken met groot onderhoud: hoe kan dit zo worden gepland dat er een stabiele kostenstructuur kan worden gehanteerd? Hoe voorkomt u tegenvallers in de kosten voor het machinepark? Wij geven antwoord op deze vragen, helpen met het stellen van prioriteiten en kostenspreiding, zonder dat de kwaliteit van de baan eronder lijdt.

Beleid: een stip op de horizon

Het uiterlijk van een golfbaan is uiteindelijk de resultante van het beleid van de golfclub of organisatie. Hierbij is het hebben van een duidelijk plan noodzakelijk. Alleen dan kan er gewerkt worden aan concrete doelen. Een heldere formulering ten aanzien van de identiteit van de organisatie is noodzakelijk voor zo’n doelgerichte benadering. NLadviseurs ondersteunt besturen en directies bij het concretiseren van de doelstellingen en zet zo de stip op de horizon die nodig is om dit gezamenlijk te kunnen nastreven. We vertalen dit in een mission statement compleet met uitwerking binnen een beheerplan en onderhoudscontract. Hiermee kunt u alle betrokkenen in de organisatie meenemen zodat u samenwerkt aan een prachtige golfbaan.

Beheer: wie doet wat?

Het sluitstuk vormt beheer en realisatie. In het beheer blijkt veel ruimte voor verschillende interpretaties en aanpak. Welke methodes zijn effectief en betaalbaar? Welke frequenties worden gehanteerd en passen de maatregelen inderdaad bij het oplossen van het probleem? Met voor ogen de geformuleerde stip op de horizon stellen we per beheeronderdeel streefwaarden en doelstellingen vast. Deze vergelijken we met de bestaande aanpak om zo te kunnen beoordelen waar eventueel nog winst te behalen is. We doen dit op basis van objectieve beoordelingscriteria, met aandacht voor de uitvoerder.

NLadviseurs

NLadviseurs is een adviesbureau met passie voor landschappen met een functie. De terreinen waarop wij ons focussen vragen om een kwalitatief hoogstaand beheer. Wij leveren advies dat uitgaat van een heldere visie met concrete doelstellingen. Daarnaast ontwikkelen we applicaties die onmisbaar zijn voor professioneel baanbeheer. 
In de afgelopen 10 jaar hebben we klantenbestand opgebouwd van 85 golfbanen. Denk daarbij aan de Kennemer, Lauswolt, de Noordwijkse en The Dutch. Deze banen voorzien we van advies op het gebied van beheer, registratie en kwaliteitsontwikkeling. 
Wat betreft de integrale aanpak van golfbaanonderhoud zullen wij ons voornamelijk richten op alles wat nodig is om te komen tot een prettig, renderend landschap waarin de golfer zijn spel optimaal kan spelen. Onze focus ligt daarbij op de B van Beleid.

 

 

Opdam Advies & Management, Ellecom

Jos Opdam heeft de afgelopen 35 jaar ervaring opgedaan in de aanleg en het onderhoud van sportvelden en golfbanen. Voorbeelden hiervan zijn de Twentsche, de Haagsche, de Dommel en de Keppelse.
Eerstens vanuit het cultuurtechnische en agronomisch vakgebied, later in het management bij De Enk /Heijmans Sport en Groen. Passie voor het golfspel en natuurgras zijn belangrijke drijfveren voor hem.
 
Zijn expertise is vooral gericht op Budget en Beheer en dan specifiek op de efficiency van de organisatie, contractzaken en prioriteitstelling bij het onderhoud van de baan.

 

Lumbricus soil and plant growth, Herveld

Lumbricus is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van sport en golf.
 
Het bureau is gespecialiseerd in het geven van advies op agronomisch gebied met betrekking tot  bodem-plant relaties en stoelt daarbij op een jarenlange praktijkervaring. Via praktijkgericht onderzoek ontwikkelde het bureau een kwaliteit volgsysteem waarmee objectieve gegevens worden verkregen om onderhoud te sturen en te verduurzamen!
 
Lumbricus zal zich met name toespitsen op de B van Beheer.

Interesse? Neem contact met ons op: