Boombeheer met visie

Home   »   Boombeheer met visie

Het moment om aan winterwerk te denken is weer aangebroken. Terwijl de bomen nog vol in het blad zitten, lijkt de winter nog ver weg te zijn. Toch is het belangrijk om werkzaamheden aan de beplanting op de golfbaan tijdig te plannen. Hiermee voorkomt u dat werk blijft liggen, de onderhoudskosten oplopen en zorgt u voor draagvlak bij de leden van de club en omwonenden. Welke stappen zijn noodzakelijk voor een succesvol boombeheer? Na het lezen van deze blog gaat u goed voorbereid aan het werk voor deze winter.

Visie en planning

Het bepalen van de juiste vorm van beplanting en beheer begint met een heldere visie per boom of bosvak. In deze visie wordt vastgelegd wat het gewenste eindbeeld is over bijv 50 jaar. Bomen groeien langzaam en het kan een aantal jaar duren voordat het effect van beheer zichtbaar wordt.

Een kroon van bijvoorbeeld een inlandse eik kan met gemak 10 meter doorsnede krijgen, zo ook het wortelstelsel. Wanneer je dus een boom aanplant met de bedoeling die groot en beeldbepalend te laten worden, is het van belang hiermee rekening te houden. Want zo’n boom kan na een aantal decenia voor schaduw op de greens of tees en wortels in de bunkers zorgen of zelfs zo in het spel komen te staan, dat die alsnog moet worden verwijderd.

Een lange termijn visie en een zorgvuldige beheerplanning is daarom hard nodig! Daarnaast zorgt een goede beheerplanning voor inzicht in het benodigde budget voor de uitvoering, en de nodige communicatie richting de golfclub.

 

 

Vergunnigen en zorgplicht

Bij het onderhoud aan bomen, met name bij kap of dunning, kan het zijn dat het aanvragen van een vergunning nodig is. Allereerst moet het duidelijk worden of de weg te zagen bomen op de golfbaan vallen onder een compensatieverplichting, of dat de gemeentelijke kapverordening van toepassing is. Daarnaast kan de Wet natuurbescherming nog van toepassing zijn.

Elke eigenaar van een terrein heeft zorgplicht voor de bomen in zijn terrein. Dat wil zeggen dat hij verplicht is de noodzakelijke zorg, VTA controles en onderhoud aan zijn bomen uit te voeren. Wanneer hij dit onvoldoende doet, kan hij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of letsel.

Uitvoering

Er kunnen veel redenen zijn om een boom te verwijderen. Bijvoorbeeld omdat deze een gevaar vormt door rotting of dood hout, doordat hij teveel in het spel staat, of omdat hij een belemmering vormt voor de groei van andere bomen. Hierbij is enige kennis van de visie, functie en levensverwachting van de bomen noodzakelijk.  Bij bomen die men wil behouden (ook wel ‘toekomstbomen’ genoemd) kan begeleidings- of onderhoudssnoei nodig zijn. Bij oudere bomen kan dood hout worden verwijderd, bij jonge bomen gaat het meestal om vormsnoei. Let hierbij op, wanneer op een onkundige manier wordt gesnoeid kan een onnodig grote wond worden veroorzaakt die kan gaan rotten, of krijgt een boom een ongewenste vorm.
 
Aanplant kan gewenst zijn om gekapte bomen te vervangen, of op plaatsen waar de baan is gerenoveerd/aangepast. Aanplant dient net als kap en snoei goed te worden voorbereid. Denk hierbij aan het uitkiezen van de juiste soort. Welke soorten groeien goed en passen in de omgeving? Bij het opstellen van een visie kunnen een aantal passende boomsoorten worden vastgesteld. Ook kan overleg met een golfbaanarchitect nodig zijn: óf en wáár aanplant wenselijk is, zodat de beplanting  geen hinder veroorzaakt voor het golfspel, maar juist een meerwaarde levert aan de beleving van een hole. Bij de uitvoering is het voorbereiden van de bodem van belang: Verwijderen van stobbes, voldoende groot plantgat, nazorg, etc.
 
Of het nu gaat om de kap van een boom, het snoeien van dood hout, of aanplant van nieuwe bomen, de kwaliteit en zorgvuldigheid van uitvoering zijn belangrijk voor een goed eindresultaat. Wanneer geen specialist in het greenkeepersteam aanwezig is kan het nodig zijn een specialist op het gebied van boomverzorging in de arm te nemen, zij leveren vakwerk en werken volgens de geldende wetten en regels.

Kortom:

·         Consulteer professionals voor hulp bij visievorming, VTA controles, dunningen, aanplant en aanvraag vergunningen.
·         Vorm een concrete visie op het gewenste eindbeeld
·         Maak een beheerplanning en zorg vol voldoende budget en draagvlak
·         Vraag tijdig de nodige vergunningen aan
·         Voer het beheer vakkundig uit en zorg voor veilige, mooie en gezonde beplanting op uw baan

Interesse? Neem contact met ons op: