De balans van een lange hete zomer

Bij een neerslagtekort zoals in de zomer van 2018 kom je als golfbaanbeheerder voor keuzes te staan. Wel of niet beregenen om de baan mooi groen te houden, of is geel het nieuwe groen?

Een lange droge zomer die nog na zindert tot diep in het najaar met nog zelfs extreem hoge temperaturen in november. Bedenkelijk lage grondwaterpeilen en rivieren waarop transportschepen amper lading kunnen vervoeren.

De zomer van 2018 zal ons nog lang blijven heugen. 1976 was ook een dergelijke lange droge zomer die vergelijkbaar blijkt met die van dit jaar. Het neerslag tekort liep op tot ver boven de 300mm in de zomermaanden, waar een gemiddelde van 100 mm neerslagtekort normaal is. Hieronder zijn de cijfers van de verschillende jaren te zien in een grafiek.

Geel is het nieuwe groen

De slogan  “Geel is het nieuwe Groen” hebben we dit jaar op de golfbanen mooi in de praktijk kunnen zien. Sommige banen hebben hun fairways helemaal niet of nauwelijks beregend. Anderen hebben de fairways wel redelijk groen gehouden waar dit mogelijk en wenselijk was.

Ronald van Os, Bleijenbeek en Welderen: Geel is het nieuwe groen, maar de golfers zien het toch liever groen. Ik heb zowel op Bleijenbeek als op Welderen geen fairwayberegening. Bleijenbeek ligt op zand/leem en Welderen op rivierklei en dat verschil is goed te merken. Het beheer was dit jaar echt gericht op water geven, maar de droogte was dit jaar niet tegen te houden. De fairways zijn wel een tijdje geel geweest. 

Dick Vastenhouw, De Kennemer: De fairways hebben we echt laten indrogen, we zaten op de fairways soms op 4-7 % vocht.  Daaronder moet je ook echt niet komen, want dan ga je gewoon te ver. Op de plekken waar we schade hadden is nu wel meer onkruid teruggekomen. Dat is wel lastig als je te maken hebt met de Green Deal. Schade moet je echt zien te voorkomen.

Bij een rondje bellen naar een aantal hoofdgreenkeepers bleek als snel dat er een dubbele hoeveelheid water is verbruikt ten opzichte van andere jaren. Waar een gemiddelde  hoeveelheid van 20.000 m3 voor 18 holes jaarlijks gebruikelijk was, is nu in dit jaar ruim 40.000 m3 verbruikt.

Arie de Jong Amelisweerd: Net als andere jaren ben ik met haspels blijven beregenen op de fairways. De frequentie lag niet hoog, maar wanneer we beregenden gaven we wel veel. Eens in de 2 à 3 weken een gift van 50 mm. Op die manier boots je een pittige stortbui na. Dit heb ik geleerd van de tuinbouwers hier uit de omgeving. 

De grasplant als overlever

Bij de eerste regen in het najaar hebben we allemaal kunnen zien en ervaren hoe geweldig de grasmatten en de grasplant zich over het algemeen krachtig hebben hersteld.

De meeste greenkeepers hebben uiteraard wel meegeholpen aan het herstel van de grasmat door één of meerdere malen extra door te zaaien. Een aantal firma’s/graszaadleveranciers gaven ook aan dat er fors meer verkocht is dan andere jaren. In de sport- en recreatiegrassen schommelt dit tussen de 25 en 50 % meer aan kilo’s graszaad dan andere jaren. In de voedergrassen blijkt de hoeveelheid boven de 50 % te liggen.

Martin Vrieze, De Voortwisch: Het was wel een heel heftig jaar. We hebben een stop gehad van 2 weken op de fairwayberegening. Voor veel leden was het wel te begrijpen en ze zien ook wel de inspanningen die zijn gedaan om de grasmat weer groen te krijgen. We hebben ⅔ van de fairways doorgezaaid, maar ook op de andere fairways was de opkomst en het herstel goed. We gaan weer groen de winter in en ik verwacht in het voorjaar weer een goede grasmat te hebben. 

Extreme droogte op golfbaan de Voortwisch (foto: Martin Vrieze)

Boven: vergelijking van neerslagtekort 2018, 1976, gemiddelde van droogste jaren, en een ‘middelste’ jaar.

 Links: Golfers schuilen voor de hitte

Utrechtse Golfclub De Pan 18 juli 2018 (foto: Mark Lampe)
​ 

Utrechtse Golfclub De Pan 9 oktober 2018 (foto: Mark Lampe)
​ 

Straatgras verdwenen?

Mooi, zeggen vele vakmensen, bij een dergelijke droogte en hitte gaat straatgras als eerste kapot en houden we de “goede” grassen over. Over het algemeen valt dit tegen. Straatgras is ook een overlever, bij stress schiet het direct in het zaad. Als de omstandigheden goed zijn zoals de eerste buitjes in september, dan hebben we ons “geliefde” gras helaas weer snel terug. 

Mark Lampe, De Pan: Op de fairways is niet beregend net als andere jaren. In vergelijking met andere jaren ben ik nu op meer oppervlak mijn roodzwenkgras kwijt geraakt. Ik denk dat dit komt door de extreme hitte en vooral de duur daarvan. Struisgras komt op deze plekken wel goed terug, maar ook straatgras en Engels raaigras doen het verrassend goed tijdens de herstelperiode in het najaar.
 

Extreem maar leerzaam jaar

Kortom, het was een extreem, maar ook leerzaam jaar. Veel golfbanen hebben te maken gehad met gele fairways en soms droogteplekken op tees en greens.  Het is mooi om te zien dat naast de inspanningen van “onze” greenkeepers, de natuur ook een handje heeft geholpen vanaf september met de eerste regenbuitjes.  Het gras is dan ook verrassend snel hersteld in het najaar, al blijft er voor volgende voorjaar nog genoeg te werk te doen.

Golfbaan De Voortwisch 2 augustus 2018

Golfbaan De Voortwisch 6 oktober 2018