De Nieuwegeinse Golfclub

De Nieuwegeinse kwam bij ons met de wens om het beleid dat zij voeren wat betreft duurzaam terreinbeheer, voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk te maken. Wij maakten voor hen Beheerplan Online.

Met name voor hun leden wilde de Nieuwegeinse Golfclub een omgeving creëren waar iedereen op een laagdrempelige manier informatie kan vinden over de Nieuwegeinse Golfclub. Een andere wens was ook een manier te vinden die ervoor zorgt dat de kwaliteit van het beheer gewaarborgd blijft. Vooral met het oog op wisselingen in het bestuur, moet het duidelijk zijn welke koers de baan heeft ingezet en hoe die tot een goed eind gebracht moet worden.  

De Nieuwegeinse Golfclub is sinds jaar en dag een voorloper op het gebied van duurzaam terreinbeheer. De baan is ontworpen door golfbaan architect Alan Rijks en opende haar deuren in 2002. Het terrein heeft een open karakter met veel waterpartijen met flauw oplopende taluds. De baan beslaat zo’n 26 hectare grond en ligt rond het landgoed van kasteel Heemstede.


Aanpak
De Nieuwegeinse Golfclub is sinds lange tijd een klant van ons. We hebben geadviseerd bij renovaties en bij het traject voor het behalen van een GEO-certificaat. In de loop der jaren is er daardoor veel documentatie opgebouwd. De eerste stap in dit proces was daarom ook na te gaan wat er aan informatie beschikbaar is en deze op een juiste manier te ordenen. Vervolgens hebben we gekeken hoe we deze informatie zouden kunnen omvormen naar een meer toegankelijk document, met leesbare en begrijpelijke teksten. Bij deze teksten wilden we ook aansprekend fotomateriaal verzamelen, zodat wat er te lezen is in de tekst, terug te zien is in de beelden. 

Informatie ontsluiten
Na deze eerste fase van verzamelen en ordenen, hebben we gekeken naar welke vorm goed zou kunnen passen om de informatie te ontsluiten voor een groot publiek. Dat het dan online benaderbaar zou moeten worden, was al snel duidelijk. Met de expertise die we in huis hebben, ontwikkelden we een online webapplicatie: Beheerplan Online. Het rapport dat eerder zo makkelijk in een bureaula verdween, is nu voor iedereen online toegankelijk en beschikbaar. En doordat iedereen kennis kan nemen van hoe zijn of haar golfbaan invulling geeft aan het terreinbeheer, ontstaat er een nieuwe verbinding. De gebruiker voelt zich betrokken waardoor er draagvlak ontstaat voor de wijze waarop het beheer wordt uitgevoerd.


Digitaal bladeren
Wanneer u Beheerplan Online bezoekt, kunt u moeiteloos door het beheerplan van de baan bladeren. De bezoeker komt van alles te weten over de cultuurhistorie van de baan, de status van de baankwaliteit en de maatregelen die de baan wil treffen voor het onderhoud. 

Technische informatie
Maar Beheerplan Online biedt meer. Achter het inloggedeelte kan de beheerder technische informatie over de baan en concrete doelstellingen voor de verschillende beheertypen raadplegen. Hij kan bijvoorbeeld zien wat de gewenste soortensamenstelling is van planten, wat de maaitijden zijn van oevers en wat de beoogde vegetatieontwikkeling inhoudt.  


Wij hebben deze webapplicatie zo ontwikkeld, dat ook andere terreinen er gebruik van kunnen maken. Na lancering van Beheerplan Online zorgen wij ervoor dat de informatie up to date is en blijft. Wanneer er wijzigingen of veranderingen optreden in het geheel dan voeren wij dat door.