QuickScan

Wanneer laat je een ecologische QuickScan uitvoeren? In principe moet zo’n scan altijd gemaakt worden wanneer er een verandering plaatsvindt in de buitenruimte die verder gaat dan regulier beheer.

Onze erkende ecoloog maakt op basis van beschikbaar materiaal een inschatting van de mogelijke aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten in het aangewezen gebied. Wanneer er een grote kans bestaat dat er zich beschermde soorten bevinden in dit gebied, zal hij adviseren op locatie onderzoek te doen naar de aanwezigheid van deze soorten.

De ecologische scan bestaat uit een kansenkaart met daarop aangegeven de mogelijk aanwezige beschermde soorten en een aanbevelingsrapport voor de te nemen vervolgstappen.