Waarom gaan de essen dood?

Home   »   Waarom gaan de essen dood?

Het is massaal toegeslagen in Nederland, en heel wat golfbanen hebben er last van: essentaksterfte. Als er veel essen op uw golfbaan staan kan de aantasting bedreigend overkomen. Want wanneer grote delen van de beplanting op een golfbaan afsterven kunnen er golf- en veiligheidstechnisch gevoelige situaties ontstaan, en natuurlijk is het niet zo’n fraai gezicht. Hoe gaat u hiermee om?

Wat is het?

Essentaksterfte is een landelijk oprukkende schimmelaantasting (van de schimmel vals essenvlieskelkje). Door deze aantasting sterven jonge en oudere essen af. Dit is vooral te zien in het afsterven van topscheuten en kroondelen. De ziekte begint bij de bladaanzet en takaanzet en is te herkennen aan donkere verkleuringen in de bast, de bast is hier afgestorven. Wanneer de bast rondom een tak is afgestorven, sterft de hele tak. De aantasting vindt elk jaar opnieuw plaats door sporen in de lucht en kan dus jaarlijks wisselen in mate van aantasting.

Wat moet u wel en niet doen bij essentaksterfte?

Omdat de schimmel zich over grote afstanden kan verplaatsen, heeft het geen zin om een terrein met essen te isoleren, of alle aangetaste essen op uw terrein te verwijderen. U voorkomt hiermee geen aantasting van uw gezonde essen. 

Het (landelijk) beheeradvies dat wordt gegeven voor aangetaste bomen, is om bij zware aantasting of volledige sterfte de boom te verwijderen. Bomen die licht aangetast zijn, kunnen blijven staan en wanneer de aantasting in het opvolgende jaar minder is zou de boom kunnen herstellen. Niet aangetaste bomen moeten zeker blijven staan! Dit kunnen namelijk exemplaren zijn met een natuurlijke resistentie. 

Strategische aanpak

In monoculturen kan essentaksterfte massaal optreden. Wanneer de es een veelvoorkomende soort op uw golfbaan is, is het verstandig uw planvorming hierop aan te passen. U kunt een boombeheerplan of meerjarenaanpak op stellen. Hiermee werkt u structureel toe naar een grotere soortspreiding op uw golfbaan, en kan uitval van (gedeelten van) bosvakken worden ondervangen.

 
 
Interesse? Neem contact met ons op: