10 Gouden GEO-tips

Wij als NLadviseurs zetten ons dagelijks in om golfbanen te ondersteunen bij het behalen en behouden van hun GEO-certificaat. Met de komst van het OnCourse platform beginnen clubs gevoelsmatig weer met een frisse start. Hieronder wat tips voor een goede aftrap.

Tip 1. Maak uw club fan van GEO

Hoe bekend is het GEO-certificaat bij u op de golfclub? Weten de leden dat veel onderdelen van GEO terug te vinden zijn in hoe er beheerd wordt, in hoe er wordt omgegaan met afval, recycling van materialen, drinkwater en energie? Probeer uw leden te betrekken bij GEO door zichtbaar te maken wat u doet. Organiseer safari’s over de golfbaan waarbij u de aandacht vestigt op bijzondere dier- en plantsoorten, of laat de leden zien hoeveel liter water zij besparen met die zuinige douchekop die u net heeft laten installeren. Hoe meer u vertelt over de acties in het kader van GEO, hoe groter de bewustwording onder uw leden wordt en hoe enthousiaster ze zullen worden om ook een steentje bij te dragen in het duurzaam beheer van hun golfbaan. Natuurlijk kunt u ook NLadviseurs hiervoor inschakelen. Op de Rosendaelsche gaven we aan zo’n 50 leden een lezing over hoe een mierenhoop bijdraagt aan de biodiversiteit op hun golfbaan. Ook begeleiden wij jaarlijks Bird Watching Days op diverse golfbanen waarbij wij leden enthousiasmeren en attent maken op de soortenrijkdom op hun baan.

Tip 2. Richt een duurzaamheidscommissie op

GEO beperkt zich niet tot de natuur, maar gaat over de hele organisatie van uw golfclub. Alle onderdelen worden in kaart gebracht en onderzocht op duurzaamheid. Waar kunnen we nog efficiënter omgaan met hulpbronnen; hoe gaan we om met de veiligheid van golfers en medewerkers; hoe creëren we sterke greens die minder gevoelig voor ziekten zijn? Om goed invulling te kunnen geven aan het GEO traject, is het handig om een duurzaamheidscommissie samen te stellen. In deze commissie brengt u mensen bijeen die gezamenlijk het traject gaan coördineren en/of uitwerken. Vraag daarvoor iemand vanuit de golfbaan: een baancommissielid en/of hoofdgreenkeeper; iemand vanuit de club: de clubmanager of iemand van het secretariaat; iemand vanuit het bestuur, of communicatie: een bestuurslid en/of iemand die de communicatie verzorgt voor de club.


Tip 3. Maak vandaag nog een account aan op OnCourse

Hoe eerder u begint met registreren en invullen van het OnCourse hoe beter het is. OnCourse is verdeeld in 3 thema’s waarbij de basisinformatie over de golfbaan gevraagd wordt. In veel gevallen moet u de informatie aanvullen met een ondersteunende notitie en/of kaart. Naast deze basisinformatie registreert u jaarlijkse verbruiksgegevens in de daarvoor bestemde overzichten.
Een account aanmaken is heel eenvoudig:
–        Ga naar de website https://getoncourse.golf/Account/Login en selecteer de optie ‘1 – Located in Sweden, Portugal, Flanders or Netherlands’ bij de abonnementsvorm. Gebruik van het Get On Course is in dat geval gratis.
–        Maak een account aan voor uw golfbaan.
–        Nodig uw duurzaamheidscommissie uit om teamlid te worden.

Tip 4. Verdeel de taken

Het OnCourse is verdeeld in 3 thema’s: Natuur, Milieu en Samenleving. Elk thema is weer onderverdeeld in 3 subthema’s. Deze subthema’s geven een eerste indruk van de informatie die gevraagd wordt. Op basis hiervan kunt u de taken verdelen. Zo zal bijvoorbeeld de hoofdgreenkeeper de onderdelen over gras kunnen invullen, de clubmanager de onderdelen m.b.t. water- en energieverbruik in de accommodaties en het bestuurslid ontfermt zich over de items die gaan over de natuurlijke onderdelen van de baan. Al naar gelang iemands interesse en expertise kan zo een onderverdeling worden gemaakt.


Tip 5. Stel ecologische werkprotocollen op

Een ecologisch werkprotocol is gericht op het beheren van biotopen op de golfbaan volgens de Wet natuurbescherming. Per biotoop worden richtlijnen opgesteld voor de manier van beheren. Dit plan van aanpak moet worden beoordeeld door een gekwalificeerd ecoloog. 

Tip 6. Let op de groene vlaggetjes

In het OnCourse zijn veel vragen gemarkeerd met een groen vlaggetje. Dat betekent dat deze onderdelen in orde of uitgevoerd moeten zijn, wilt u in aanmerking komen voor (het behoud van) een GEO-certificaat. In het grijze vlak naast de vraag vindt u een toelichting op wat er dan precies van u verwacht wordt.


Tip 7. Deel uw successen

Wat is er mooier dan te delen in de successen die u hebt geboekt? In 2017 verzamelden wij als NLadviseurs 70 succesverhalen van golfbanen die laten zien dat clubs inventief en creatief invulling geven aan duurzaamheid op hun terrein. Het onderstreept het belang van duurzaam beheren, maar ook laat het zien hoe leuk het is om natuur een duidelijke plek te geven in de baan. Op OnCourse is er ook ruimte om uw successen te delen en de successen van anderen te zien. Zo kunnen we elkaar blijven inspireren.

Tip 8. Zo gebruikt u de golfbaandataviewer

Bij een aantal vragen moet u een kaartje van uw golfterrein toevoegen waarop bepaalde informatie wordt getoond. Zo’n kaartje kunt u ‘ophalen’ uit de golfbaandataviewer.
Ga daarvoor naar www.golfbaandataviewer.nl
– Typ links bovenaan in de zoekbalk de naam van uw golfclub
– Klap de lijst met lagen aan de rechterkant open en vink de laag aan die u wilt zien
– Zoom in tot u de juist grootte hebt
– Ga naar het afdrukicoontje dat onder de zoekbalk staat
– Klik op afdrukken
– Er wordt nu een tijdelijke pdf gemaakt
– Klik op de pdf en sla het bestand op op uw eigen pc
Nu heeft u een kaartje in pdf-formaat dat u kunt uploaden naar de bestandsopslag in OnCourse.


Tip 9. Schakel NLadviseurs in 

In de afgelopen jaren begeleidde NLadviseurs meer dan 50 golfbanen naar het duurzaamheidscertificaat. Wij helpen u graag met het krijgen van overzicht, het maken van een plan van aanpak en het wegwijs worden in het OnCourse.
Verder kunnen wij, daar waar nodig, gevraagde notities opstellen; kaartmateriaal aanleveren; boomveiligheidsbeoordelingen uitvoeren; beheerplannen opstellen en flora- en fauna-inventarisaties doen. Zo weet u zeker dat u de juiste documentatie in handen hebt die nodig is voor een succesvolle audit.

Vraag onze brochure met ondersteunende diensten aan via: info@nladviseurs.nl.

Tip 10. Maak uw dromen waar

OnCourse geeft een goed beeld van waar er nog kansen liggen voor het verduurzamen van uw beheer en organisatie. Durf ambitieus te zijn en geef aan wat u wilt realiseren en binnen welke termijn.