Relatiedag 2019

Hoe wendbaar zijn we eigenlijk?

Op 14 maart kwamen zo’n 70 baanbeheerders, commissarissen, greenkeepers en andere relaties naar Landgoed Larenstein in Velp voor de jaarlijkse relatiedag die NLadviseurs samen met Lumbricus organiseerde. Met het thema: “Een golfbaan in topvorm” hebben we de deelnemers uitgedaagd te kijken naar de meest prangende punten die kwaliteit in de weg staan.

Als je kijkt naar de uitdagingen van dit moment, dan is er veel dat de aandacht vraagt: droogteschade van het afgelopen jaar en tegelijkertijd de kans op heftige neerslagpieken. Financiële uitdagingen voor de golfclub en daarmee ook voor het beheer van het terrein. Nieuwe ziekten/schimmels die bijvoorbeeld zorgen voor essentaksterfte, terugdringen pesticiden gebruik. En dat allemaal bovenop de gebruikelijke uitdagingen zoals continuïteit en capaciteit.
Dit vraagt om een beheerorganisatie die regelmatig opnieuw prioriteiten bepaalt, met behoud van een vaste koers. Het identificeren van de belangrijkste knelpunten en het vinden van de beste oplossingen. Ga er maar aan staan!


Current Reality Tree
Aan de hand van een Current Reality Tree hebben de deelnemers zelf een probleemanalyse uitgevoerd voor hun eigen golfbaan. Deze aanpak zorgt ervoor dat je die dingen aanpakt die echt urgent zijn en voor een daadwerkelijke oplossing van het probleem zorgen.
 
Tijdens de lunch was er de mogelijkheid om gerichte vragen te stellen bij de infopunten: EMS, GolfGIS en GEO en een wandeling te maken over het landgoed onder begeleiding van een NLadviseur.
 
Oplossingen
Na de lunch was het tijd om de uitdagingen waarvoor we staan nog eens nader te bekijken. Maurice Evers en Guido Hamelink stonden stil bij deze uitdagingen en onderzochten welke oplossingen we hiervoor kunnen vinden.
Denk daarbij aan:
–        Actuele informatie uit data en kennisdeling.
–        Continue optimalisatie van machines, middelen en arbeid.
–        Structurele verbetering van bodemkwaliteit.
–        Omgaan met waterbeheer.
–        Ziektebeheersing.
 
Opvolgend werd tijdens een viertal masterclasses een verdieping aangeboden:
1.      Voorkom achterstallig onderhoud: werk met een goed beheerplan.
2.      Verhoog de biodiversiteit én voldoe aan wet- en regelgeving.
3.      Inzicht in boomveiligheid en hoe je daar in de praktijk mee om kan gaan.
4.      Klimaatverandering leidt tot andere keuzes in het baanonderhoud.
 
Wat ons betreft een succes en mooi om iedereen te ontmoeten en bij elkaar te brengen! 

“Graag wil jullie hele team van NLadviseurs en Lumbricus bedanken voor de leerzame dag op donderdag 14 maart te Velp. Ook niet te vergeten de mensen van de catering hebben ons goed verwend met een heerlijke lunch. Het was goed georganiseerd en begeleid.” (reactie deelnemer)

“Hierbij wil ik jullie bedanken voor de enorm leuke en leerzame relatiedag. Jullie hadden een mooi programma samengesteld en ik heb veel inspiratie op gedaan.” (reactie deelnemer)