NLadviseurs koppelt EPR-bestrijders aan partijen met EPR-overlast via online platform

In de strijd tegen overlast van de eikenprocessierups lanceert NLadviseurs www.eprbestrijden.nl. Een online platform waar we vraag en aanbod vlot bij elkaar brengen.   

Hoe werkt het?
Onze aanpak richt zich ten eerste op het reduceren van de overlast. De beste manier hiervoor is het wegzuigen van nesten. Op het platform www.eprbestrijden.nl zijn deskundige bestrijdingsbedrijven aangesloten. U kunt u aanmelden via het platform. Op basis van uw gegevens kunnen we binnen twee werkdagen drie passende offertes namens deze deskundige bestrijdingsbedrijven aanbieden. Afhankelijk van beschikbare capaciteit en beschikbaar budget kan er zeer snel (binnen enkele dagen) tot snel (binnen 2 weken) worden gehandeld.  

Waarom wegzuigen de beste bestrijdingsmethode is 
De eikenprocessierups komt niet onverwacht dit jaar. 2018 en 2019 waren piekjaren en in 2020 lijkt de trend door te zetten. Als beheerder moet je iets. Maar wat? EPR lijkt aan te zetten tot creativiteit: wegbranden, huishoudfolie en plakstrippen rond de stam, gif op en in de boom, wegzuigen, nestkastjes ophangen, bloemen zaaien. Veel maatregelen worden ingezet met het motto: baat het niet dan schaadt het niet. Helaas blijkt dat vaak niet het geval. Vastgeplakte bonte spechten en nestjes met dode koolmezen zijn daar de droevige gevolgen van. Als NLadviseurs kiezen wij daarom voor het wegzuigen van de nesten als zijnde de beste eerste stap in een effectieve bestrijdingsmethode. 

Natuurlijke vijanden inzetten als duurzame bestrijdingsmethode
Het aantrekken van natuurlijke vijanden van de rups is een oplossing die NLadviseurs naast het wegzuigen van de nesten inzet. Op deze manier kunnen op de lange termijn de resultaten van dit jaar vastgehouden en verbeterd worden. Denk aan het aanbrengen van nestkastjes voor koolmezen en het inzaaien van bloemrijk grasland voor parasitaire insecten. NLadviseurs geeft adviezen die passen binnen de mogelijkheden en omstandigheden van uw terrein.  

Veiligheidsplan voor doeltreffende bestrijding op uw terrein
Daarnaast bieden wij een compleet veiligheidsplan waarin deze adviezen per locatie zijn uitgewerkt. Op een praktische kaart geven we aan welke maatregelen waar en wanneer genomen kunnen worden ter bestrijding van de EPR-overlastDit plan bestaat verder nog uit een communicatiepakket wat u kunt gebruiken binnen uw organisatie en een set werkprotocollen waarin puntsgewijs staat omschreven hoe bij het beheer rekening gehouden kan worden met de eikenprocessierups; wie waar verantwoordelijk voor is; en hoe te handelen in geval van calamiteiten. Dit plan kunt u direct opstarten. Zo verlaagt u de belasting voor het komende seizoen aanzienlijk. 

Ontdek uw mogelijkheden op eprbestrijden.nl
Bezoek ons platform en ontdek welke mogelijkheden er voor u zijn als het gaat om snel en effectief wegzuigen van eikenprocessierupsnesten. Als u nu inschakelt bent u er op tijd bij en kunnen bezoekers op uw terrein blijven komen zonder dat zij grote risico’s lopen. Met dit platform bieden we beheerders de mogelijkheid om het juiste te doen: beheren met oog op de lange termijn. 

Meer informatie
Hebt u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op via: 085 00 41 026 / info@eprbestrijden.nl, website: www.eprbestrijden.nl.