Onkruid of waardevolle kruiden?

Home   »   Onkruid of waardevolle kruiden?

Een rough met bloeiende kruiden geeft een schitterend beeld in het voorjaar en de zomer. De kleuren en het duidelijke contrast tussen de intensief beheerde golf-rough biedt veel landschappelijke meerwaarde.
Maar zijn alle kruidensoorten welkom? Wat door de een als mooie rough wordt betiteld, ziet de ander als onkruid. Het voorkomen van distels en brandnetel in overhoekjes is waardevol als bron van nectar voor vlinders en bijen, maar kan voor verstoring zorgen op de rest van de golfbaan waar liever wuivende grashalmen worden gezien.
 
De aanwezigheid van kruiden op de golfbaan kan knelpunten opleveren, vooral met de GreenDeal in het vooruitzicht. Vanaf 2020 mogen er geen chemische bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt tegen onwenselijke kruiden.

 

Spuiten versus handmatig beheer

Het spuiten van chemische onkruidbestrijding werkt snel en effectief, maar is ook prijzig en niet alleen schadelijk voor de betreffende plant. Sporen van de werkzame stoffen zijn vaak ook nadelig voor andere kruiden en tasten de gezondheid van kleine dieren zoals vlinders, bijen en libellen aan.
Handmatig beheer is intensiever, maar zorgt voor meer structuur in de vegetatie. Deze structuur betekent diversiteit in dichtheid, soorten en hoogte van de begroeiing.
Denk bijvoorbeeld aan plaatselijk bosmaaien, het uittrekken van planten inclusief wortel of het inzetten van drukbegrazing.

(On)kruiden binnen de perken houden

Het beheersen van onkruiden die kunnen voorkomen op fairways, zoals madelief en klaver, vormt een uitdaging voor de greenkeepers. Enkele tips:
– Zorg voor een gesloten grasmat op de spelelementen, op open plekken (door bijvoorbeeld slagschade) kunnen kruiden snel ontkiemen;
– Zorg voor wenselijke kruidensoorten in de rough. Soorten die niet goed tegen betreding en intensief beheer kunnen zullen zich niet snel vestigen op de spelelementen;
– Accepteer een bepaalde mate van aanwezigheid van ongewenste kruiden. Baanonderhoud blijft een samenwerking tussen mens en natuur. Stel daarom drempelwaarden op om in te kunnen grijpen wanneer er naar uw idee te veel kruiden aanwezig zijn in de grasmat.

Ongewenste versus dominante soorten

Niet ieder kruid dat voorkomt op de golfbaan vormt direct een probleem. Zo zijn soorten als havikskruid, bijvoet, duizendblad en knoopkruid niet alleen mooi om te zien, maar zijn ook gebaat bij extensief beheer en kunnen niet goed tegen betreding. Dominante soorten, die andere vegetatie volledig wegdrukken, zijn daarentegen niet wenselijk. Dit is met name een probleem met invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop en grote springbalsemien. Voorkomen is in dat geval beter dan genezen. Kleine hoeveelheden van een exotische soort kunnen nog onder controle worden gehouden door deze uit te trekken of met drukbegrazing tegen te gaan.
 
Oplossing:
– Tijdig ingrijpen met machinaal en handmatig beheer om uitbreiding van invasieve soorten zoveel mogelijk te voorkomen;
– Samenwerking met omringende percelen om verdere verspreiding te voorkomen, bijvoorbeeld bij distels.

Aangepast maaibeheer

Door het aanpassen van het maaibeheer, kunt u sturen in de structuur en samenstelling van de vegetatie. Dit kan ook helpen bij het bestrijden of juist stimuleren van bepaalde kruiden.

– Passend maaibeheer afhankelijk van de bodemsoort, en gebruik: op rijke gronden zal er vaker (plaatselijk) gemaaid worden gezien vegetatie hier sneller groeit;
– Kies de juiste methode, (beter is een methode te kiezen die het gras afsnijdt, van te klepelen in verband met verstoring en verrijking);
– Kies de juiste frequentie van beheer, locaties met veel ongewenste kruiden hebben intensiever beheer nodig dan locaties waar vooral wenselijke  soorten voorkomen;
– Pleksgewijs verstoringen wegmaaien (met een bosmaaier). Denk aan plekken met ongewenst riet of brandnetel, deze locaties meerdere malen achter elkaar maaien;
– Test met maaihoogtes op de fairways, (door eventueel korter te maaien, madelief is hier gevoelig voor);
–  Eventueel (plaatselijk) inzetten van een wiedeg  op de fairway (liefst bij warm en droog weer). Let wel dat dit een forse ingreep kan zijn en dat eventueel nabewerken nodig kan zijn (gras moet herstellen).

Interesse? Neem contact met ons op: