Van plan naar realisatie

Als baanbeheerder maakt u plannen voor de toekomst. Zo wilt u die ene hole renoveren, de greens uitdagender maken of de waterpartijen eens grondig aanpakken. Om dit te kunnen realiseren heeft u een goed plan van aanpak nodig. Maar wat is een goed plan?

U wilt dat uw plan goed past in het landschap, aansluit bij de ambities van de club en een verrijking is ten opzichte van de voorgaande situatie. NLadviseurs helpt uw wensen te vertalen naar een evenwichtige en realistische visie. Zo bouwt u niet alleen aan afzonderlijke holes, maar versterkt u continue het karakter van de hele golfbaan. We werken hiervoor samen met verschillende gerenommeerde golfbaanarchitecten zoals Alan Rijks, Michiel van der Vaart en Bruno Steensels.

De vertaling naar praktische maatregelen

U wilt dat uw ideeën werkelijkheid worden. Werk ze daarom uit naar praktische maatregelen, uitgezet in tijd, locatie en budget. Deze maatregelen kunnen vervolgens worden gecommuniceerd naar de greenkeeping of aannemer door alle maatregelen op te nemen in werkplan.
 NLadviseurs helpt u daarom met een goede vertaling van ambitie naar praktijk. Uw visie wordt uitgewerkt in beheerdoelen, werksets en beheerlocaties. Uw plan wordt nu een werkplanning, waarin precies beschreven staat wanneer u welke werkzaamheden laat uitvoeren.

Meetbare kwaliteit

Niets is zo frustrerend (en kostbaar) als een resultaat dat niet voldoet aan uw verwachtingen. NLadviseurs zorgt daarom dat uw plannen zo zijn gemaakt, dat ze voldoen aan vooraf vastgestelde meetbare kwaliteitseisen. Dat voorkomt dure en tijdrovende herstelwerkzaamheden. We volgen dan ook uitgevoerde maatregelen op de voet om deze te beoordelen en evalueren.
​ 

Vergunning: voorbereiding is méér dan het halve werk

Tijdens de uitvoering wilt u niet geconfronteerd worden met vertraging of het stilleggen van werkzaamheden. Bedenk daarom dat als u een kapvergunning nodig heeft, het wel 6 tot 8 weken kan duren voordat deze wordt afgegeven. En hebt u in uw planvorming al rekening gehouden met de Wet natuurbescherming?

Om vertraging te voorkomen, kan bij het ontwikkelen van de plannen een quickscan Wet natuurbescherming worden uitgevoerd. In dit onderzoek worden de geplande ingrepen en de plaats van uitvoering nader bekeken om een inschatting te maken over de mogelijke (negatieve) gevolgen die er zijn voor de aanwezige beschermde dieren en planten. Zijn er geen negatieve gevolgen dan kan de rapportage die uit het onderzoek vloeit gebruikt worden als onderbouwing bij de vergunningaanvraag. Wordt er geconstateerd dat de ingreep de Wet natuurbescherming overtreedt, dan worden er vervolgonderzoeken geadviseerd. Op tijd aan de natuur denken zorgt voor een soepele voortgang van het project. NLadviseurs zorgt dat al het papierwerk zorgvuldig en op tijd wordt geregeld. 

Ruim 60 golfbanen kozen voor NLadviseurs

NLadviseurs ondersteunt ruim 60 golfbanen bij de natuurlijke uitdagingen van hun golfterrein. Met aandacht voor het landschap, visie op inrichting, én met vernieuwende producten die nu eens echt zorg uit handen nemen. Zodat ook uw golfterrein optimaal uit de verf komt.