Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor NLadviseurs

NLadviseurs respecteert de privacy van bezoekers van haar website. Eventuele gegevens die via deze website of per e-mail aan NLadviseurs verstrekt zijn, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen informeren en te adviseren, dan wel u via nieuwsbrieven op de hoogte te houden over ontwikkelingen. Daarbij conformeert NLadviseurs zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We zullen nimmer persoonsgegevens plaatsen op een website anders dan dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is door de betreffende persoon. De gegevens die zijn gegenereerd voor 25 mei 2018 beschouwen wij als geautoriseerde gegevens. Ook voor deze gegevens geldt dat persoonsgegevens uitsluitend door of namens ons gebruikt worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. NLadviseurs houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Wij adviseren daarom deze tekst met enige regelmaat te raadplegen bij het bezoeken van deze site.

Heeft u bezwaar tegen registratie van gegevens en/of vermoedt u dat er van misbruik van uw gegevens sprake is, meld ons dat direct via info@nladviseurs.nl. U heeft te allen tijde recht op inzage van uw eigen gegevens, of deze te laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen via email doorgeven. NLadviseurs is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

Deze site kan links bevatten naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. NLadviseurs draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en hoe derden omgaan met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via invulformulieren op de website. Bij het invullen van formulieren vragen wij altijd uw toestemming voor het vastleggen van gegevens.

NLadviseurs kan bij het verzenden van e-mail nieuwsbrieven gebruik maken van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop u deze e-mails opent. Ook kan NLadviseurs kijken of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan NLadviseurs haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. NLadviseurs gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd, dat wil zeggen dat Google geen persoonsgegevens deelt met NLadviseurs. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

NLadviseurs heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. We zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt en daarmee verenigbare doeleinden. Hebt u een vraag of een klacht over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.