Onze projecten

Elke vraag verdient zijn eigen aanpak. Samen met u zoeken wij naar een oplossing die werkt. Daarbij is het versterken van de natuur leidend, hoe we dat vervolgens vorm geven en praktisch invullen stemmen we af op uw wensen en de mogelijkheden die de natuur ons biedt.

Tongelreep ziet voordelen in GEO

‘De voordelen van GEO zijn misschien niet direct even duidelijk. De meeste winst zit in het efficiënte beheer,’ vindt Ton Bonouvrié van De Tongelreep, die het GEO-traject grondig aanpakte.

(meer…)