Relatiedag 2018

Terugblik Relatiedag 2018.

Afgelopen donderdag 15 maart hebben we weer een prachtige NLadviseurs Relatiedag mogen beleven. Dit jaar was het thema: ‘Geen plannen, maar actie!’. Middels een serie van inspirerende masterclasses en plenaire presentaties, werden de deelnemers geïnspireerd om in actie te komen voor minder gewasbescherming, meer duurzaamheid en biodiversiteit. Daarnaast werd het vernieuwde EMS systeem officieel gelanceerd. De dag werd georganiseerd in samenwerking met Lumbricus en SGL. Graag blikken we met u terug op deze geslaagde dag. 

Masterclasses

Na een kort welkomstwoord van Guido Hamelink konden de deelnemers kiezen uit drie masterclasses, met onderwerpen uit de praktijk. Van te voren waren de deelnemers gevraagd alvast na te denken over bepaalde vragen of informatie van hun eigen terrein mee te nemen. Op die manier ontstond een leuke interactie tussen de deelnemers en kon inhoudelijk dieper op de stof worden ingegaan. 

•    De masterclass ‘Golfbaan in balans’ (door Maurice Evers van Lumbricus) stond in het teken van het monitoren van factoren op de golfbaan ten behoeve van optimale groeiomstandigheden voor het gras.  
•    ‘Out-put gestuurd golfbaanonderhoud’ ging in op de uitdaging rondom kwaliteit versus budget in contractbeheer voor het golfbaanonderhoud. Deze masterclass werd geleid door Jos Opdam en Sander Kristalijn (NLadviseurs). 
•    Ten slotte konden deelnemers aanschuiven bij de masterclass ‘Golfbanen, een ongekende rijkdom aan soorten’. NLadviseurs Jochem van de Kamp en Judith Lenders lieten zien welke rijkdom aan biodiversiteit te vinden is op golfbanen en hoe deze een handje kan worden geholpen.

Lancering vernieuwde EMS

Na een heerlijke lunch in Studio 26 en een natuurwandeling over Kennislandgoed Larenstein, was het tijd om ons nieuwste product te lanceren: de volledig vernieuwde versie van EMS.
En natuurlijk hoorde hier een toast bij. 

Presentaties

Het middagdeel werd verder gevuld met meer informatie over het nieuwe EMS middels de presentatie ‘Van intuïtie naar feiten’ door Guido Hamelink. Flip Wirth (DGB) lichtte kort toe hoe de deelnemers van Stichting Duurzaam Golf Beheer door het verzamelen van beheerdata en benchmarken elkaar helpen bij het verbeteren van hun golfbaan beheer. Gerard van ’t Klooster (SGL Concept) sloot af met een lezing ‘SGL Databeheer’, en toonde hoe datastromen kunnen helpen bij doelmatig beheer. Tenslotte werd nog stilgestaan bij de Big Year Challenge 2017-2018: In een jaar tijd heeft NLadviseurs ruim 70 verschillende best practices van duurzaamheid op de golfbaan verzameld. Deze zijn nu te downloaden op de website van NLadviseurs. 

Na afloop van de Relatiedag kon er nog worden genetwerkt en geborreld in de mediatheek van Helicon. In totaal namen zo’n 60 personen van 40 verschillende organisaties aanwezig. We danken iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en kijken uit naar de volgende Relatiedag in 2019!

Programma van de Relatiedag 2018 teruglezen? Klik hier