Snoeien maar

Home   »   Snoeien maar

Snoei op tijd!

Mooie bomen vinden we belangrijk op een golfbaan, maar om dit te bereiken is het soms wel nodig om te snoeien. Vooral in de eerste jaren na aanplant wordt dit nog wel eens vergeten weten wij uit ervaring en dit kan later tot problemen en hoge kosten leiden. Maar dan moet er wel oog zijn voor de groeiontwikkeling van de jonge boom.

Voor de boom zelf is snoeien zelden nodig, het wordt meestal gedaan ten behoeve van de mens. Hoe men een boom snoeit hangt af van de soort, functie en de standplaats van de boom. In de bosbouw en de fruitteelt wordt er gesnoeid om een goed, verkoopbaar product te krijgen. Bij stadsbomen hebben doorrijhoogte en veiligheid prioriteit, en bij parkbomen zijn natuurlijke uitgroei en vorm belangrijk.

Wanneer er moet worden gesnoeid, met welke techniek en wat aandachtspunten zijn willen we graag met jullie delen, om te beginnen meer over vier verschillende snoeivormen.

Let op: Snoeien wordt vaak in het najaar en in de winter gedaan, omdat de meeste bomen bladloos zijn en de stamvorm en eventuele gebreken beter zichtbaar zijn. Snoeien kan in principe het hele jaar worden uitgevoerd, zorg er  wel altijd voor dat u werkt volgens de Wet Natuurbescherming.

 

Begeleidingssnoei

Begeleidingssnoei vindt vooral plaats in de jonge fase van de boom ten behoeve van de vitaliteit en de groeivorm. Aandachtspunten zijn verstoringen in de groeivorm, zoals dubbele toppen, zuigers en plakoksels. Deze zijn bij jonge bomen eenvoudig weg te snoeien met een snoeischaar. Wacht je hier lang mee? Dan heb je een kettingzaag en een hoogwerker nodig. 

Opsnoeien

Opsnoeien is gericht op een gewenste takhoogte. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan op locaties waar het wenselijk is dat golfers hun bal kunnen vinden en spelen of langs een oprijlaan. Pas op met het opsnoeien van oudere bomen, opsnoeien kan hier grote invloed zijn op de boomvorm. Ga daarom van te voren goed na op welke locaties opsnoeien wel en niet wenselijk is.

Onderhoudssnoei

Volwassen bomen worden gesnoeid ten behoeve van veiligheid of om schade te voorkomen. Hierbij worden slechte of afgebroken takken weggezaagd.

Waterlotsnoei

Het verwijderen van reactiehout op de stam. Waterlot kan op verschillende gedeelten van de stam voorkomen. Sommige bomen zoals Linde hebben continu waterlot bij de stamvoet. Om de boomvorm in stand te houden kan dit worden weggesnoeid. Let op: treedt waterlot plotseling op bij een boom, dan is het meestal een reactie van een boom op een verminderde conditie, dit kan komen door zware snoei, het verlies van een deel van de wortels door graafwerkzaamheden, of bijvoorbeeld een veranderde grondwaterstand. Ga na wat de oorzaak is en neem indien nodig maatregelen.

Interesse? Neem contact met ons op: