Steenuil kiest bijzondere broedplek

Het lijkt bijna een gefotoshopte foto, maar wat je ziet is echt: een steenuil die door een gat in een dakpan eerst even checkt of de kust veilig is, voordat hij zijn broedplek verlaat.

NLadviseurs ontdekte de uil terwijl hij met een muis door het gat naar binnen vloog. Toen hij even later weer naar buiten kwam, konden we hem vastleggen op camera. Blijkbaar heeft de uil onder het dak een goede plek gevonden om te broeden.

We deden deze waarneming in het kader van een Broedvogel Monitoring Project (BMP) van het gebied. Door onder andere de verschillende vogels die in dat gebied broeden in kaart te brengen, krijg je een goed beeld van de kenmerken van het landschap. Elke vogelsoort stelt weer andere eisen aan een gebied, wil het daar gaan broeden. Als je om de zoveel jaar een broedvogelmonitoring doet, kun je een trend ontdekken die wat zegt over de ontwikkeling van de soort.

Zo vraagt een steenuil bijvoorbeeld best wel wat van een omgeving. Hij broedt graag in een kleinschalig, gevarieerd agrarisch cultuurlandschap wat gekenmerkt wordt door akkerlanden, hagen en erven van boerderijen. Hier jaagt de steenuil op muizen, insecten, larven, kikkers en kleine vogels.

Voor het in kaart brengen van de verschillende broedvogels gebruikt NLadviseurs de BMP-methodiek. In een vastomlijnd gebied breng je de vogels in kaart die zich territoriaal gedragen of anderszins aangeven ter plaatse broedvogel te (kunnen) zijn. Dit doe je een aantal keer tijdens het broedseizoen (maart-juli). Deze data worden gebruikt om het beheer aan te passen wanneer dat nodig is. Ook kunnen de gegevens dienen als onderlegger voor eventuele procedures t.a.v. ruimtelijke ontwikkelingen en de daarbij horende wet- en regelgeving.

Wij zijn nu al drie keer in het gebied geweest. Daarbij hebben we naast de steenuil nog pullen van een kieviet (dat zijn de jongen) gezien; roodborsttapuiten, parende grutto’s, een langs zwemmende bever en verschillende zingende blauwborsten.