Onderzoek biodiversiteit Park Lingezegen

2023-03-15T12:53:43+01:00

Home / Actueel / Onderzoek biodiversiteit Park Lingezegen Onderzoek biodiversiteit Park Lingezegen Patrijzen in Park Lingezegen - headerfoto: Youri Jongkoen Onder leiding van onze ecoloog Wesley van Zadelhoff onderzoeken studenten van de opleiding Toegepaste Biologie van Aeres MBO Ede de biodiversiteit in Park Lingezegen. Het onderzoek is in opdracht van Park Lingezegen, de uitkomsten worden gebruikt voor een herijking van het beheerplan van het park.   Het onderzoek is een bijzondere samenwerking tussen Park Lingezegen, Aeres MBO Ede en NLadviseurs. De studenten doen de uitvoer onder leiding van ervaren docenten van Aeres en onze ecoloog Wesley, die als docent verbonden is aan Aeres.   Compleet beeld van planten- en dierenleven Het totale onderzoeksteam bestaat uit ruim dertig personen. Al die helpende handen komen goed van pas. Wesley: "Door de omvang van het gebied en de vele soortgroepen die we gaan [...]

Onderzoek biodiversiteit Park Lingezegen2023-03-15T12:53:43+01:00

Opkikker voor amfibieën en reptielen

2023-01-26T09:24:34+01:00

Home / Actueel / Opkikker Opkikker voor amfibieën en reptielen Goed nieuws voor wie reptielen en amfibieën een warm hart toedraagt: het is niet al te moeilijk om een geschikte leefomgeving voor deze dieren te maken. Ze hebben een voorliefde voor (behoorlijk) schoon water en een biodiverse omgeving. Heb je ze op je terrein, dan zegt dat dus iets over de waterkwaliteit en de biodiversiteit ter plekke.   Eerst even dit: hoewel reptielen en amfibieën vaak in één adem worden genoemd, zijn het twee totaal verschillende soortgroepen. Reptielen - we hebben in Nederland vier inheemse hagedissoorten en drie inheemse slangsoorten - hebben een dikke, geschubde huid. Drie van de zeven inheemse reptielsoorten zijn eilevendbarend. Bij hen ontwikkelt het reptielenjong zich in een eizak in het lichaam van de moeder. Als het tijd is, vallen ze met eizak en al uit de [...]

Opkikker voor amfibieën en reptielen2023-01-26T09:24:34+01:00

Boombeheer: 5 praktische tips

2023-01-16T15:51:37+01:00

Home / Actueel / Boombeheer 5 praktische tips Boombeheer: 5 praktische tips Nederland heeft (meer) bomen nodig. Om te verkoelen en ontspannen, de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en onze biodiversiteit te versterken. Onze boomexperts stelden de onderstaande 5 praktische tips op die helpen bij het maken van de juiste keuzes rondom boombeheer. Samen kunnen we nú het verschil maken voor later.   1. Investeer in de jeugd De aanschaf, aanplant en het onderhoud van bomen kost natuurlijk geld. De toegevoegde waarde van een boom is echter niet alléén in geld uit te drukken. Bovendien komt die waarde pas met de jaren. Een boom wordt na tien jaar pas interessant voor de biodiversiteit en geeft pas schaduw en verkoeling als 'ie flink is gegroeid. We moeten dus nú zorgen voor de jongvolwassen bomen om over enkele decennia voldoende volwassen exemplaren [...]

Boombeheer: 5 praktische tips2023-01-16T15:51:37+01:00

Topvondsten tijdens 5000-soortenjaar Gelderse Poort

2023-01-16T10:37:54+01:00

Home / Actueel / 5000-soortenjaar Topvondsten tijdens 5000-soortenjaar Gelderse Poort Met het einde van 2022 is ook het 5000-soortenjaar Gelderse Poort afgesloten. En hóe! Met 6.031 waargenomen soorten (op het moment van schrijven, de teller loopt nog door) is het doel ruimschoots gehaald. Daarvan heeft onze ecoloog André Geelhoed er 2.771 op zijn naam staan.    Het 5000-soortenjaar Gelderse Poort is een initiatief van Staatsbosbeheer en de flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort. Het doel was om 5.000 verschillende planten en dieren op naam te brengen in het gebied. Iedereen kon meedoen. André werd in eerste instantie gevraagd om bij de organisatie te helpen, maar koos ervoor om vooral zelf te gaan speuren in het veld. Op 1 januari 2022 begon hij aan zijn zoektocht die een jaar in beslag zou gaan nemen. Aan het einde van die eerste dag stond de [...]

Topvondsten tijdens 5000-soortenjaar Gelderse Poort2023-01-16T10:37:54+01:00

Leve de vleermuis

2022-11-28T08:46:52+01:00

Home / Actueel / Vleermuisonderzoek Leve de vleermuis Zodra een bestaand pand wordt geïsoleerd of verbouwd, schrijft de Wet natuurbescherming een quickscan voor, waarop een nader onderzoek naar vleermuizen kan volgen. Alle vleermuizen in Nederland zijn namelijk beschermd. En een aantal soorten is voor het voortbestaan afhankelijk van bebouwing.   Aannemers, woningbouwcoöperaties, gemeenten… tal van overheidsinstellingen en bedrijven krijgen te maken met dat verplichte vleermuisonderzoek. André Geelhoed, ecoloog bij NLadviseurs: “We onderzoeken jaarlijks zo’n honderd panden. Heel belangrijk, omdat vleermuizen sterk van ons afhankelijk zijn. Het feit dat ze zich traag voortplanten, één jong per jaar, maakt ze nog eens extra kwetsbaar. Sluit je bijvoorbeeld per ongeluk een kraamkolonie van honderdvijftig vleermuizen in, dan ben je misschien de halve populatie van je dorp kwijt. Daar komt een vleermuispopulatie niet zomaar bovenop.”   De meervleermuis is een zeer lichtschuwe soort. Deze [...]

Leve de vleermuis2022-11-28T08:46:52+01:00

Greenkeepers verdiepen zich in diergedrag op de golfbaan

2022-11-18T08:29:55+01:00

Home / Actueel / Greenkeepers verdiepen zich in diergedrag op de golfbaan Greenkeepers verdiepen zich in diergedrag op de golfbaan Ook tijdens de ‘rustige’ herfst en winter zit de golfbaan vol leven. Je moet alleen wel weten wáár, zodat je er tijdens beheerwerkzaamheden rekening mee kunt houden.   Tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) op dinsdag 16 november vertelde André Geelhoed, ecoloog bij NLadviseurs, over de verschillende overlevingsstrategieën van dieren. Veel dieren trekken zich terug in deze periode. De ene soort wordt een cocon, de ander kruipt in een holletje onder de grond en weer een ander verstopt zich in de blubber. Zo overwinteren de larven van de meeste libellen in poelen en vijvers.   BLIK OP DE BAAN Er kwamen zo’n tachtig greenkeepers naar de vergadering die plaatsvond op de Utrechtse Golfclub Amelisweerd. Het programma bestond [...]

Greenkeepers verdiepen zich in diergedrag op de golfbaan2022-11-18T08:29:55+01:00

Water(dicht)plan

2022-10-11T13:50:03+01:00

Home / Actueel / Water(dicht)plan Water(dicht)plan Grondwater wordt steeds schaarser. In erg droge periodes kan het waterschap dan ook verbieden grondwater te onttrekken. Dat heeft directe gevolgen voor de golfbaan, tenzij u beschikt over eigen opvangfaciliteiten zoals een bassin. Met een waterplan maakt u vervolgens waterdicht dat de baan meer water teruglevert dan verbruikt. En zo kunt u ook bij een verbod beregenen.   Een golfbaan levert een bijdrage aan het ecosysteem door infiltratie van regenwater in de bodem. Tegelijkertijd onttrekt de baan water door beregeningsverbruik en verdamping. Als het verschil onder aan de streep positief uitvalt, dus als er meer water wordt teruggegeven dan onttrokken, zit je goed. Maar dat moet wél onderbouwd en beargumenteerd worden. Om goed voorbereid te zijn op meer en langere droogteperiodes in de toekomst, adviseert De NGF dat elke golfbaan een waterplan heeft.   Waterberging [...]

Water(dicht)plan2022-10-11T13:50:03+01:00

Boomveiligheidscontrole: APK voor bomen

2022-10-11T13:50:13+01:00

Home / Actueel / Boomveiligheidscontrole: APK voor bomen Boomveiligheidscontrole: APK voor bomen Nu de bomen hun blad weer gaan verliezen, is het de ideale tijd voor een boomveiligheidscontrole. Bomen zijn zonder blad beter te beoordelen. Bovendien is er in de komende (winter)maanden vaak meer tijd voor het wegzagen van takken of het kappen van bomen.   APK Een boomveiligheidscontrole is als het ware een APK voor bomen. Wij kunnen deze controle voor u uitvoeren en dat doen we zo efficiënt mogelijk. Niet alle bomen hebben namelijk een controle nodig. We kijken welke bomen op een risicoplek staan (bij een parkeerplaats, bij gebouwen, dichtbij de greens, enz.) en welke bomen uit eerdere controles naar boven popten.   Info per boom Werkt u al met GIS, dan heeft u een voorsprong omdat de bomen en andere elementen al zijn ingetekend op kaartlagen. Daarbij komt [...]

Boomveiligheidscontrole: APK voor bomen2022-10-11T13:50:13+01:00

Bo(o)mvolle golfbaan

2022-10-11T15:27:14+01:00

Home / Actueel / Bo(o)mvolle golfbaan Bo(o)mvolle golfbaan Een golfbaan zonder bomen, dat kan niemand zich voorstellen. Bomen zijn de beeldbepalers, ze geven de baan een eigen karakter. Ze omlijsten de holes en bieden schaduw aan de spelers. Maar wat je op het eerste oog níet ziet, is dat er tussen die bomen nog een heel andere wereld schuilgaat.   Bomen bieden namelijk ook een veilige plek aan talloze insecten, vogels en kleine zoogdieren. Om te nestelen, schuilen, eten, slapen en jagen. Ook korstmossen en paddenstoelen leven in onderlinge afhankelijkheid van bomen. En zo zijn bomen de ondersteuners van het ecosysteem op de golfbaan (en daarbuiten). Onmisbare, waardevolle elementen dus, die ook nog eens de gevolgen van klimaatverandering opvangen met hun capaciteit om CO2 vast te leggen en hittestress tegen te gaan.   Beheerplan voor goede keuzes Een gezond bomenbestand is [...]

Bo(o)mvolle golfbaan2022-10-11T15:27:14+01:00

Golf van verandering: water op de golfbaan

2022-09-09T13:55:30+01:00

Golf van verandering: water op de golfbaan Water op de golfbaan. Het is een belangrijk onderwerp tijdens het Nationaal Golf & Groen Symposium op 13 september aanstaande. Als ecologisch adviseur voor golfbaanbeheerders zijn wij er ook bij en denken we mee over de centrale thema's klimaatcrisis en stijgende recreatiedruk. Guido Hamelink van NLadviseurs: “De druk op de golfbaan is groot door steeds meer golfers. Het gras heeft het zwaarder te verduren en voor het herstel is water noodzakelijk. Maar door de toenemende droogte moet het watergebruik worden beperkt. Wat dat betreft zagen we tien jaar geleden al de noodzaak voor duurzaam golfbaanbeheer. Nu de gevolgen van de klimaatverandering steeds voelbaarder worden, neemt de bereidheid om klimaatadaptief te beheren gelukkig flink toe. Onze duurzaamheidscertificering (GEO) is een praktische tool om daarmee aan de slag te gaan.”   Ecosysteem Volgens Guido is het belangrijk dat we onszelf niet verliezen [...]

Golf van verandering: water op de golfbaan2022-09-09T13:55:30+01:00

Het Groene Goud

2022-06-17T10:39:39+01:00

Het Groene Goud Zo betitelen Amsterdammers hun stadsparken. Dat zegt iets over de enorme waarde die parken hebben voor inwoners, maar ook over de bijdrage die parken leveren aan het stedelijk ecosysteem. Hoe versterk je de natuur in de parken en zorg je voor een goede balans tussen recreatie en natuurwaarden? Vragen die centraal stonden tijdens onze Kennismiddag stadsparken in het Vondelpark van Amsterdam. Met park houdende gemeenten Den Haag, Lelystad, Deventer, Haarlem en Neder-Betuwe bespraken we hoe je zorgt voor een goede afstemming tussen het gebruik van een park en de natuurlijke draagkracht. Wat zijn do’s and don’ts zowel politiek, ecologisch als sociaal-maatschappelijk? Ook de dilemma’s waar gemeenten mee te maken hebben kwamen ruim aan bod. Maar daar weet NLadviseurs wel raad mee. Dilemma's Oudere parken zijn niet ingericht op het toenemende intensieve gebruik. Zorg [...]

Het Groene Goud2022-06-17T10:39:39+01:00

Kennismiddag toekomstbestendige parken op 9 juni

2022-05-19T09:26:05+01:00

Kom donderdag 9 juni ook naar Vondelpark/3 in Amsterdam voor onze speciale kennismiddag over toekomstbestendige stadsparken. Speciaal voor gemeentelijke beleidsadviseurs en programmamanagers die biodiversiteit, klimaatadaptatie en/of parken in hun portefeuille hebben, is dit dé gelegenheid om kennis op te doen en uit te wisselen rondom het thema stadsparken. Met slim en zorgvuldig beheer kunnen natuur en recreatie namelijk best hand in hand gaan, ook in druk bezochte parken. Maar hoe pak je dat aan? Aan de hand van een concrete casus laten wij onze aanpak zien. Voor gemeente Amsterdam heeft NLadviseurs beheerplannen opgesteld voor de 22 belangrijkste parken van de hoofdstad. Het zijn plannen waaraan de beheerders vanuit de praktijk hebben meegewerkt, die zijn afgestemd op de wensen vanuit de buurt en die rekening houden met een gedifferentieerd gebruik per park. Inmiddels zijn die plannen niet louter plannen meer, maar is de inhoud ervan verankerd in het gemeentelijke evenementenbeleid. Namens de [...]

Kennismiddag toekomstbestendige parken op 9 juni2022-05-19T09:26:05+01:00

Relatiemiddag 17 maart 2022

2022-03-04T12:47:58+01:00

Bent u op zoek naar handzame ideeën die u morgen kunt toepassen? Laat u dan samen met beheerders van andere golfbanen inspireren tijdens deze middag.

Relatiemiddag 17 maart 20222022-03-04T12:47:58+01:00

Bestrijd eikenprocessierups natuurlijk

2021-07-06T11:30:29+01:00

Eiken staan tegenwoordig bijna synoniem voor de eikenprocessierups. Hoe behoud je de boom en bestrijd je de rups? [...]

Bestrijd eikenprocessierups natuurlijk2021-07-06T11:30:29+01:00

Gebruik de winter voor boomonderhoud

2021-06-23T14:28:08+01:00

De winter is de uitgelezen periode om tijd te besteden aan boomonderhoud. Voor een goed eindresultaat is een duidelijke visie nodig. [...]

Gebruik de winter voor boomonderhoud2021-06-23T14:28:08+01:00

Hoe komt u de zomer door?

2021-06-23T14:30:59+01:00

Ondanks de buien van afgelopen week zijn we hard op weg naar een nieuw record. 1976, wat wordt gezien als een droogte-recordjaar, gaan we naar alle waarschijnlijkheid ver achter ons laten. [...]

Hoe komt u de zomer door?2021-06-23T14:30:59+01:00

Horrorplant in beeld

2021-06-23T14:38:46+01:00

De Japanse duizendknoop ook wel de ‘horrorplant’ genoemd, zorgt bij veel gemeentes en andere instanties al jaren voor kopzorgen. [...]

Horrorplant in beeld2021-06-23T14:38:46+01:00
Ga naar de bovenkant