Home » Thema’s » Aanbesteden golfbaanonderhoud

Aanbesteden golfbaanonderhoud

Loopt het huidige contract met uw onderhoudspartij binnenkort af voor het golfbaanonderhoud? Bent u benieuwd wat de voor en nadelen zijn van het uitbesteden van beheer en onderhoud?

 

Komt u erachter dat het contract niet meer goed aansluit op de wensen van de huidige tijd? Bent u aan het micro-managen omdat anders de kantjes ervan afgelopen worden? Kost het contractbeheer u veel tijd?
Een greep uit de uitdagingen die wij bij onze opdrachtgevers voorbij horen komen.

 

Zou het niet mooi zijn als de contractvorming helemaal aansluit op de huidige wensen voor de golfbaan? Als er wordt geanticipeerd op de droogteperiodes, het beperken van gewasbeschermingsmiddelen, de veranderende technieken voor beheer en onderhoud? Stel dat de aannemer verantwoordelijk is voor resultaat en daarop wordt afgerekend? Dat het samenwerken met de aannemer op uw golfbaan echt een samenwerking is waar de aannemer uw belangen behartigd? Dat er aandacht is voor ecologisch beheer of andere kwalitatieve uitgangspunten?

 

Helaas is dit vaak niet aan de orde door verouderde contractvormen of een klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Beeld- en frequentiebestekken voldoen nu eenmaal in veel gevallen niet meer aan de complexe onderhoudsvraagstukken. Met output gestuurd onderhoud, die verder gaat dan alleen beelden uit het kwaliteitsboek golfbaanonderhoud, krijgt de aannemer de kans om expertise in te brengen. Laat de aanbieders zelf een plan van aanpak maken! Maak hen verantwoordelijk voor het bereiken van resultaten. Denk aan wortellengte in de greens, holing out test, het aantal kruidensoorten per vierkante meter, of de dichtheid van de grasmat.

 

Als eerste stap analyseren we graag vrijblijvend uw lopende contract.
Het controleren, beoordelen en optimaliseren van bestaande contracten is één van de onderdelen van onze dienstverlening. Er wordt nauw gekeken of het contract nog aansluit op het budget en de kwaliteit van het onderhoud. En ook erg belangrijk: zit er speelruimte in een huidig contract als we het over toekomstige ontwikkelingen hebben.

 

Een ander onderdeel is het ondersteunen bij het opstellen van nieuwe contracten. Begeleiding bij het maken van de juiste keuzes, maar ook of uitbesteding überhaupt een goed idee is, want soms is het helemaal niet nodig om onderhoud aan derden over te laten. Dit kan in sommige gevallen veel profijt opleveren.

 

Neem hiervoor contact op met Sander Kristalijn

Aanbesteden golfbaanonderhoud

Loopt het huidige contract met uw onderhoudspartij binnenkort af voor het golfbaanonderhoud? Bent u benieuwd wat de voor en nadelen zijn van het uitbesteden van beheer en onderhoud?

 

Komt u erachter dat het contract niet meer goed aansluit op de wensen van de huidige tijd? Bent u aan het micro-managen omdat anders de kantjes ervan afgelopen worden? Kost het contractbeheer u veel tijd?

 

Een greep uit de uitdagingen die wij bij onze opdrachtgevers voorbij horen komen.

 

Zou het niet mooi zijn als de contractvorming helemaal aansluit op de huidige wensen voor de golfbaan? Als er wordt geanticipeerd op de droogteperiodes, het beperken van gewasbeschermingsmiddelen, de veranderende technieken voor beheer en onderhoud? Stel dat de aannemer verantwoordelijk is voor resultaat en daarop wordt afgerekend? Dat het samenwerken met de aannemer op uw golfbaan echt een samenwerking is waar de aannemer uw belangen behartigd? Dat er aandacht is voor ecologisch beheer of andere kwalitatieve uitgangspunten?

 

Helaas is dit vaak niet aan de orde door verouderde contractvormen of een klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Beeld- en frequentiebestekken voldoen nu eenmaal in veel gevallen niet meer aan de complexe onderhoudsvraagstukken. Met output gestuurd onderhoud, die verder gaat dan alleen beelden uit het kwaliteitsboek golfbaanonderhoud, krijgt de aannemer de kans om expertise in te brengen. Laat de aanbieders zelf een plan van aanpak maken! Maak hen verantwoordelijk voor het bereiken van resultaten. Denk aan wortellengte in de greens, holing out test, het aantal kruidensoorten per vierkante meter, of de dichtheid van de grasmat.

 

Als eerste stap analyseren we graag vrijblijvend uw lopende contract.
Het controleren, beoordelen en optimaliseren van bestaande contracten is één van de onderdelen van onze dienstverlening. Er wordt nauw gekeken of het contract nog aansluit op het budget en de kwaliteit van het onderhoud. En ook erg belangrijk: zit er speelruimte in een huidig contract als we het over toekomstige ontwikkelingen hebben.

 

Een ander onderdeel is het ondersteunen bij het opstellen van nieuwe contracten. Begeleiding bij het maken van de juiste keuzes, maar ook of uitbesteding überhaupt een goed idee is, want soms is het helemaal niet nodig om onderhoud aan derden over te laten. Dit kan in sommige gevallen veel profijt opleveren.

 

Neem hiervoor contact op met Sander Kristalijn

PROJECTEN

Actueel

Natuur is constant in ontwikkeling en wij dus ook! Over die nieuwe ontwikkeling en hoe wij daar in de praktijk mee om gaan, bloggen wij regelmatig. Wilt u ook graag op de hoogte blijven?

Actueel