Home » Thema’s » Subsidie instandhouding rijksmonumenten

Subsidie instandhouding rijksmonumenten

Omvangrijk en specifiek

Onderhoud van uw terrein kost veel geld. Met de instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. Omdat de gestelde voorwaarden omvangrijk en specifiek zijn, helpen wij u graag bij het indienen van een dergelijke subsidieaanvraag. Zo zorgen wij ervoor dat u geen subsidies misloopt.

 

De subsidieaanvraag bestaat uit verschillende onderdelen. Naast een instandhoudingsplan, moet u een gedetailleerde meerjarenbegroting, een inspectierapport en een tiental overzichts- en detailfoto’s indienen.

 

Bij een aanvraag met een begroting van meer dan € 25.000 moet ook een werkomschrijving worden toegevoegd. Hierin staan de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en de beoogde resultaten beschreven.

 

Advies & Begeleiding

Al deze onderdelen nemen wij met u door. Op grond hiervan schrijven wij het instandhoudingsplan dat voldoet aan alle eisen die de overheid hieraan stelt. Zo moet er gedetailleerd beschreven worden welke ingrepen er in het landschap nodig zijn om oude cultuurhistorische elementen terug te brengen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het snoeien en het verdere onderhoud van bomen die deel uitmaken van de oorspronkelijke oprijlaan. Om dit goed weer te geven, zetten wij onze kennis van natuur en landschapselementen in.

 

Naast de beschrijving van maatregelen die nodig zijn om het terrein terug te brengen in haar oorspronkelijke staat, maken wij ook een kostenraming waarin we per onderdeel weergegeven welke kosten er aan de verschillende maatregelen verbonden zijn.

Het totale pakket dient als basis voor de subsidieaanvraag die wij voor u indienen bij de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Op grond van de aangeleverde documentatie, beoordelen zij welke onderdelen subsidiabel zijn en hoeveel subsidie er vervolgens wordt toegekend. Dit is altijd een percentage van het geheel dat geraamd is, tot maximaal 50 % van het totaal aan geraamde kosten voor de renovatie.

 

Wij helpen u graag bij het indienen van een subsidieaanvraag. De bedragen zijn opgedeeld in meerdere categorieën: < 25.000 euro, 25.000-125.000 euro, 125.000-300.000 euro en +300.000 euro. Zo zorgen wij ervoor dat u ondersteuning krijgt bij de instandhouding en geen subsidies misloopt.

 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten

Subsidie instandhouding rijksmonumenten

Omvangrijk en specifiek

Onderhoud van uw terrein kost veel geld. Met de instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. Omdat de gestelde voorwaarden omvangrijk en specifiek zijn, helpen wij u graag bij het indienen van een dergelijke subsidieaanvraag. Zo zorgen wij ervoor dat u geen subsidies misloopt.

 

De subsidieaanvraag bestaat uit verschillende onderdelen. Naast een instandhoudingsplan, moet u een gedetailleerde meerjarenbegroting, een inspectierapport en een tiental overzichts- en detailfoto’s indienen.

 

Bij een aanvraag met een begroting van meer dan € 25.000 moet ook een werkomschrijving worden toegevoegd. Hierin staan de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en de beoogde resultaten beschreven.

 

Advies & Begeleiding

Al deze onderdelen nemen wij met u door. Op grond hiervan schrijven wij het instandhoudingsplan dat voldoet aan alle eisen die de overheid hieraan stelt. Zo moet er gedetailleerd beschreven worden welke ingrepen er in het landschap nodig zijn om oude cultuurhistorische elementen terug te brengen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het snoeien en het verdere onderhoud van bomen die deel uitmaken van de oorspronkelijke oprijlaan. Om dit goed weer te geven, zetten wij onze kennis van natuur en landschapselementen in.

 

Naast de beschrijving van maatregelen die nodig zijn om het terrein terug te brengen in haar oorspronkelijke staat, maken wij ook een kostenraming waarin we per onderdeel weergegeven welke kosten er aan de verschillende maatregelen verbonden zijn.

 

Het totale pakket dient als basis voor de subsidieaanvraag die wij voor u indienen bij de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Op grond van de aangeleverde documentatie, beoordelen zij welke onderdelen subsidiabel zijn en hoeveel subsidie er vervolgens wordt toegekend. Dit is altijd een percentage van het geheel dat geraamd is, tot maximaal 50 % van het totaal aan geraamde kosten voor de renovatie.

 

Wij helpen u graag bij het indienen van een subsidieaanvraag. De bedragen zijn opgedeeld in meerdere categorieën: < 25.000 euro, 25.000-125.000 euro, 125.000-300.000 euro en +300.000 euro. Zo zorgen wij ervoor dat u ondersteuning krijgt bij de instandhouding en geen subsidies misloopt.

 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten

PROJECTEN

Actueel

Natuur is constant in ontwikkeling en wij dus ook! Over die nieuwe ontwikkeling en hoe wij daar in de praktijk mee om gaan, bloggen wij regelmatig. Wilt u ook graag op de hoogte blijven?

Actueel

Golf van verandering: water op de golfbaan

Golf van verandering: water op de golfbaan Water op de golfbaan. Het is een belangrijk onderwerp tijdens het Nationaal Golf & Groen Symposium op 13 september aanstaande. Als ecologisch adviseur voor golfbaanbeheerders [...]

Het Groene Goud

Het Groene Goud Zo betitelen Amsterdammers hun stadsparken. Dat zegt iets over de enorme waarde die parken hebben voor inwoners, maar [...]

  • stadsparken

Kennismiddag toekomstbestendige parken op 9 juni

Kom donderdag 9 juni ook naar Vondelpark/3 in Amsterdam voor onze speciale kennismiddag over toekomstbestendige stadsparken. Speciaal voor gemeentelijke beleidsadviseurs en programmamanagers die biodiversiteit, klimaatadaptatie en/of parken in hun portefeuille hebben, is dit dé [...]

Relatiemiddag 17 maart 2022

Bent u op zoek naar handzame ideeën die u morgen kunt toepassen? Laat u dan samen met beheerders van andere golfbanen inspireren tijdens deze middag.