Sterke groene gemeenten

Home   »   Sterke groene gemeenten

Invulling geven aan het groene beleid in je gemeente kun je op veel manieren doen. Maar wat is de beste en meest duurzame manier? Hoe bepaal je wat goede locaties zijn om natuur te ontwikkelen, te versterken en te verbinden? NLadviseurs geeft advies op maat. Op basis van wat er aan natuur is, denken wij samen met u na over de functie die u wilt geven aan natuurstroken en -gebieden. Op basis daarvan bieden wij u concrete adviezen waarmee u stapsgewijs invulling kunt geven aan de realisatie van uw doelen.

Inspiratie opdoen? In de gemeente Arnhem werken we aan het vermeerderen van natuurwaarden in bermen en andere groenstroken. In de gemeente Amsterdam maken wij beheerplannen voor de parken in de stad om de natuur te versterken.

Hoe geef je invulling aan het groene gemeentebeleid? Wij geven praktische adviezen hoe u sterke natuur ontwikkelt in het fysieke domein.

 • Sterke parken
  Hoe geef je invulling aan het groene gemeentebeleid? Wij geven praktische adviezen hoe u sterke natuur ontwikkelt in het fysieke domein.
 • Bloemrijke bermen
  Met meer natuur op meer plekken geef je ruimte aan allerlei soorten insecten en dieren die bijdragen aan een evenwichtig ecosysteem.
 • Ecologische QuickScan
  Bij een QuickScan brengen wij de natuurkansen in kaart van het terrein waarin u een verandering wilt aanbrengen.
 • Invasieve soorten
  Hoe zorg je ervoor dat deze invasieve soorten worden terug gedrongen of hier geen voet aan de grond krijgen?
 • Vitaal bomenbestand
  Wij brengen uw bomenbestand in kaart met bijhorende soorten en onderhoudsaanbevelingen.
 • Groenvisieontwikkeling
  Als onderdeel van uw omgevingsvisie ontwikkelen een toekomstbestendige visie op groen.
Interesse? Neem contact met ons op: