Ecologische QuickScan

Home   »   Wat we doen  »   Ecologische QuickScan

Wanneer laat je een ecologische QuickScan uitvoeren? In principe moet zo’n scan altijd gemaakt worden wanneer je iets verandert in het fysieke domein of het natuurlijke terrein.

Bij een QuickScan brengen wij de natuurkansen in kaart van het terrein waarin u een verandering wilt aanbrengen. Dat wil zeggen dat we op basis van de natuurlijke kenmerken van het terrein een inschatting maken van de mogelijk aanwezige soorten. Wanneer uit deze snelle scan van het terrein naar voren komt dat de kans groot is dat er een bepaalde soort aanwezig zou kunnen zijn waarmee u rekening dient te houden bij de ingreep die u wilt doen, voeren wij desgewenst een meer omvangrijke inventarisatie uit op het terrein zelf. Dan kunnen we zien of de soorten ook daadwerkelijk aanwezig zijn en wat de exacte locatie is van de waargenomen soorten is. Met deze gegevens kunnen we vervolgens een aanbeveling doen voor de maatregelen die u moet treffen voordat u aan de slag kunt gaan en de maatregelen die u moet nemen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Interesse? Neem contact met ons op: