GEO-certificering

Home   »   Wat we doen  »   GEO-certificering

Een GEO-certificaat; wat hebt u daar eigenlijk allemaal voor nodig? En, wat kunt u zelf regelen en wat besteedt u liever uit?

 

Met een GEO-certificaat laat u zien dat u op een duurzame manier uw terrein beheert. Daar waar het gaat om watergebruik, gebruik van kunstmest en energie, hanteert u maatregelen die conform de gestelde criteria van GEO zijn. Maar welke criteria stelt GEO en hoe kunt u deze vertalen naar praktische maatregelen?

Het GEO certificaat is ontwikkeld door Golf Environment Organization (GEO). Een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Het certificaat omvat een aantal deelgebieden waaraan een aantal criteria is gesteld. Voldoet de baan aan al deze criteria, dan komt zij in aanmerking voor een certificaat.  

Het traject gaat in Nederland verder onder de naam On Course Nederland. Het aantal thema’s van waaruit wordt geregistreerd is teruggebracht van 6 naar 3; de looptijd van het certificaat is aangepast en van banen wordt verwacht dat zij jaarlijks aantoonbaar registreren. Daarnaast heeft GEO een verdiepingsslag gemaakt in de registratie van gegevens. Op veel punten wordt nu namelijk documentatie gevraagd die de registratie moet onderbouwen.

NLadviseurs begeleidt u in het traject om het GEO-certificaat zelfstandig en zo veel mogelijk op eigen kracht te halen en te behouden. Wij geven advies bij het formuleren van doelen en maatregelen om te voldoen aan de eisen die GEO stelt aan uw terrein. Zo bent u verzekerd van een GEO-certificaat dat aangeeft dat u uw terrein duurzaam beheert.

Interesse? Neem contact met ons op: