Inventarisaties op de golfbaan

Home   »   Wat we doen  »   Inventarisaties op de golfbaan

Wij inventariseren flora en fauna op uw terrein, zodat u een helder overzicht hebt van de natuurlijke rijkdommen van uw terrein. Een actueel inventarisatierapport is noodzakelijk voor GEO-certificering en vormt de basis voor het werken volgens de Wet natuurbescherming.

Een inventarisatie bestaat uit drie momenten in het jaar waarop wij op uw terrein een ronde doen om de soorten die op dat moment aanwezig zijn te inventariseren. Onze bevindingen zetten we in een rapport voorzien van kaartmateriaal waarop staat aangegeven welke soorten waar zitten. Zo weet u welke soorten er op uw terrein zijn en welke soorten beschermd zijn. In het beheer van uw terrein moet u hiermee rekening houden. Wij adviseren u over maatregelen die u op basis van de inventarisatie zou kunnen nemen. Daarbij geven we aan hoe u met bepaalde wetgeving dient om te gaan. 

Onze gekwalificeerde ecologen inventariseren het volgende:

  • Planten, vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën, libellen en vlinders

  • Beschermde vaste voortplantings- en rustplaatsen 

De afgelopen jaren hebben we voor meer dan 30 golfbanen dergelijke inventarisaties uitgevoerd. Denk aan Golf & Country Club Lauswolt, Koninklijke Haagsche Golf & Country Club, De Kennemer Golf & Country Club, Golfbaan Landgoed Welderen en de Nieuwegeinse Golfclub.

Interesse? Neem contact met ons op: