Sterke parken

Home   »   Wat we doen  »   Sterke parken  »   Sterke parken

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft NLadviseurs 22 stadsparken in kaart gebracht. Het gaat hier om plattegronden van de parken waarop alle natuurlijke elementen staan aangegeven en zijn voorzien van beschermende maatregelen. Door de toename van activiteiten in stadsparken werd de behoefte groter om in beeld te krijgen waar de kwetsbare natuur zich bevond en welke maatregelen de beheerder dan kan nemen om deze kwetsbare delen te beschermen.

Hiervoor zocht de gemeente Amsterdam een praktisch middel wat de parkbeheerder direct kan inzetten bij het handhaven van een goede balans tussen natuurbescherming en natuurrecreatie.  De verschillende natuurelementen in de parken hebben zij onderverdeeld in zones. De zones geven aan wat de aandachtspunten zijn van het betreffende gedeelte en welke maatregelen de beheerder kan treffen om de natuur te beschermen. Dat laatste is vooral nodig wanneer er evenementen in het park plaatsvinden. Dan komen er in korte tijd veel mensen in het park, worden er podia, kraampjes, terrasjes en andere zaken op de gazons gestationeerd. Met de kaarten heeft de beheerder nu een praktisch middel om te bepalen wat waar mag gebeuren.
Ruud Stuurman, verantwoordelijk voor de parken in Zuid waaronder het Vondelpark en Museumplein, is blij met het kaartmateriaal: “Dit is echt perfect. We hebben nu eindelijk universele regels en dat maakt het duidelijker communiceren richting de evenementenorganisatie.” De gemeente wil komend seizoen al aan de slag gaan met de nieuwe kaarten. Gemeentelijk senior beleidsadviseur Caroline Elbers wil de kaarten onderdeel laten zijn van de vergunningsprocedure. “Deze kaarten worden bij de vergunningaanvraag aan de evenementenorganisatie mee gegeven. Voor de beheerder is het een instrument om te wijzen op risico’s bij het opbouwen van het evenement’, zegt Caroline. “Het is een adviserend instrument en heeft geen wettelijke status,” benadrukt ze.  ​
Interesse? Neem contact met ons op: