Aan de slag met werkprotocollen

Home   »   Aan de slag met werkprotocollen

De Wet natuurbescherming bepaalt namelijk dat een aantal werkzaamheden in terreinen waar beschermde soorten voorkomen niet (zomaar) kunnen worden uitgevoerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om het maaien van de rough, waarvoor het normaliter noodzakelijk zou kunnen zijn een ontheffing aan te moeten vragen.

Om te voorkomen dat er voor de meest gangbare beheerwerkzaamheden een ontheffing aangevraagd dient te worden, kunnen er gedragscodes worden geïmplementeerd. Met deze gedragscodes wordt het werken volgens de Wet natuurbescherming verankerd in de bedrijfsvoering.

Gedragscodes

In gedragscodes wordt beschreven op welke wijze specifieke werkzaamheden – zoals onder andere het afzetten en omzagen van houtige beplantingen, beheer van gras en hooiland en het onderhoud aan gebouwen – uitgevoerd kunnen worden zonder de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming te overtreden. De uit te voeren werkzaamheden worden onderverdeeld in twee categorieën:
1. regulier of bestendig beheer;
2. ruimtelijke ingreep.

Wanneer een activiteit valt onder de eerste categorie, kan er worden gewerkt met zogenaamde werkprotocollen of checklisten. Deze werkprotocollen bevatten informatie over het uit te voeren beheer en de uit te voeren maatregelen voor de bescherming van Wet natuurbescherming soorten.

Werkprotocollen

Door het toepassen van deze werkprotocollen hoeft voor de betreffende werkzaamheden geen ontheffing op de Wet natuurbescherming meer aangevraagd te worden bij de aanwezigheid van beschermde soorten. NLadviseurs kan voor u werkprotocollen op maat opstellen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op. 

Interesse? Neem contact met ons op: