Home / Actueel / Greenkeepers verdiepen zich in diergedrag op de golfbaan

Greenkeepers verdiepen zich in diergedrag op de golfbaan

Ook tijdens de ‘rustige’ herfst en winter zit de golfbaan vol leven. Je moet alleen wel weten wáár, zodat je er tijdens beheerwerkzaamheden rekening mee kunt houden.
 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) op dinsdag 16 november vertelde André Geelhoed, ecoloog bij NLadviseurs, over de verschillende overlevingsstrategieën van dieren. Veel dieren trekken zich terug in deze periode. De ene soort wordt een cocon, de ander kruipt in een holletje onder de grond en weer een ander verstopt zich in de blubber. Zo overwinteren de larven van de meeste libellen in poelen en vijvers.
 

BLIK OP DE BAAN

Er kwamen zo’n tachtig greenkeepers naar de vergadering die plaatsvond op de Utrechtse Golfclub Amelisweerd. Het programma bestond onder meer uit presentaties over de inrichting en het beheer van de baan vanuit verschillende disciplines. Zo vertelde golfbaanarchitect Michiel van de Vaart over de renovatie van Amelisweerd en liet hoofdgreenkeeper Jannes Landkroon zijn gedachten gaan over het beheer van de baan en welke uitdagingen hij is tegengekomen in de afgelopen twee jaar.
 

GEDRAG VAN DIEREN

André nam de groep greenkeepers mee de baan op om dieper in te gaan op het gedrag van dieren. Veel dieren trekken zich terug op een veilige plek om te overwinteren. Als wij die plekken niet kennen, zijn de dieren extra kwetsbaar. Ga je nu bijvoorbeeld met een bladblazer al het blad weghalen, dan haal je ook al het leven weg in die strooisellaag. Er verblijven bijvoorbeeld rupsen van vlinders.
 

GEFASEERD BEHEER

Dat is ook de reden om, waar het kan, een deel van de roughs in de winter niet te maaien. In het dode plantmateriaal zitten allerlei insecten die de winter proberen te overleven. De rest van de roughs maai je wél om zo de kruidenrijke vegetatie te behouden. André: “Beheer moet gewoon gebeuren, maar dat kun je heel goed gefaseerd in tijd en in ruimte doen. Aan de oevers van de twee waterpartijen op de Amelisweerd groeit bijvoorbeeld veel riet. Als je er niets weghaalt, gaan die plekken verlanden en komt het leven in het water onder druk te staan. Je moet dus met regelmaat riet weghalen. Je kunt bijvoorbeeld steeds de helft weghalen en de rest laten staan. Zo houden dieren de mogelijkheid zich te verschuilen en te overwinteren.”

Deel deze pagina

Gerelateerde berichten