Over ons

Sinds 2005 is NLadviseurs dagelijks bezig met het versterken van de natuur. We zijn daarin idealistisch en vastberaden. Ons werk doen we door het hele land, maar onze thuisbasis is Arnhem en omgeving.

Visie

Lees meer

<h2 style=”color: #ffffff;”>Ons team</h2>

Lees meer

<h2 style=”color: #ffffff;”>Arnhem</h2>

Lees meer

Visie

NLadviseurs is in 2005 opgericht door Sander Kristalijn en Guido Hamelink. Inmiddels is ons team uitgebreid en daarmee zijn we voorlopig nog niet klaar! De NLadviseurs hebben ondanks alle verschillen ook overeenkomsten, namelijk:
Geloof dat het beter kan – daarin zijn we net zo idealistisch als vastberaden.
Kansen voor natuur zien we volop – daarbij werken we vindingrijk en met optimisme
De wil om bij te dragen staat voorop, niet onze drang tot scoren – onbaatzuchtig en op samenwerking gericht.
Onze visie

De natuur redt het wel, maar de mensheid niet. Wij doordringen mensen ervan dat de natuur niet afhankelijk is van ons, maar wij van de natuur. Wij geven het Nederlandse landschap terug wat we het hebben ontnomen. Dat doen we door iedereen te ondersteunen die zich inzet voor het versterken van ecosystemen; voor een natuur die bruist van biodiversiteit. Wij staan voor herstel van de natuur en behoud van de mens.

Dit zijn de vijf pijlers onder onze visie:

1.

Positieve impact

Onder druk van

economische drijfveren is de natuur tot hulpbron ‘verlaagd’. Wij willen impact hebben op het omkeren van dit proces: de natuur van hulpbron naar levensbron.

2.

Natuur terugwinnen

De natuur in Nederland bevindt zich daar waar bordjes hangen; ‘Dit is een natuurgebied’. Lekker overzichtelijk, maar nogal beperkt. Wij doorbreken de kunstmatige tegenstelling tussen wat natuur is en wat functionele ruimte. Wij helpen onze opdrachtgevers om de natuurlijke kwaliteiten van hun terrein te vergroten. Zo winnen we natuur terug.

3.

Waardecreatie

Aandacht voor de kansen van natuurlijke waardecreatie is een gedeeld belang. Ons vertrekpunt is dat we de rol van de mens erkennen en waarderen. Als een gegeven, maar ook als een kans om met verantwoordelijkheid de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten. De mens is deel van het ecosysteem, en tot handelen in staat. Juist daarmee kunnen we het verschil maken. Dat lukt alleen samen.

4.

Kwaliteit en plezier voor mens, plant en dier

Wij dagen het beeld van ‘het weerloze landschap’ uit. Veel liever laten we de kracht van natuurontwikkeling in ons voordeel werken. Mens en milieu worden er beter van. Ondernemers en bedrijven net zo goed. Het resultaat is een leefomgeving die wint aan kwaliteit en aan plezier voor gebruikers. Voor mens, plant en dier.

5.

De terrein- beheerder staat in zijn kracht

Wij laten de doelen aansluiten op de functies van het terrein. Wij vertalen deze doelen naar meetbare resultaten en acties. Dit doen we door de beheerder op uitvoeringsniveau te ondersteunen. Wij zorgen ervoor dat hij informatie over het terrein inzichtelijk en binnen handbereik heeft.

Visie

NLadviseurs is in 2005 opgericht door Sander Kristalijn en Guido Hamelink. Inmiddels is ons team uitgebreid en daarmee zijn we voorlopig nog niet klaar! De NLadviseurs hebben ondanks alle verschillen ook overeenkomsten, namelijk:

Geloof dat het beter kan – daarin zijn we net zo idealistisch als vastberaden

Kansen voor natuur zien we volop – daarbij werken we vindingrijk en met optimisme

De wil om bij te dragen staat voorop, niet onze drang tot scoren – onbaatzuchtig en op samenwerking gericht.

Onze visie

De natuur redt het wel, maar de mensheid niet. Wij doordringen mensen ervan dat de natuur niet afhankelijk is van ons, maar wij van de natuur. Wij geven het Nederlandse landschap terug wat we het hebben ontnomen. Dat doen we door iedereen te ondersteunen die zich inzet voor het versterken van ecosystemen; voor een natuur die bruist van biodiversiteit. Wij staan voor herstel van de natuur en behoud van de mens.

Dit zijn de vijf pijlers onder onze visie:

1.

Positieve impact

Onder druk van

economische drijfveren is de natuur tot hulpbron ‘verlaagd’. Wij willen impact hebben op het omkeren van dit proces: de natuur van hulpbron naar levensbron.

2.

Natuur terugwinnen

De natuur in Nederland bevindt zich daar waar bordjes hangen; ‘Dit is een natuurgebied’. Lekker overzichtelijk, maar nogal beperkt. Wij doorbreken de kunstmatige tegenstelling tussen wat natuur is en wat functionele ruimte. Wij helpen onze opdrachtgevers om de natuurlijke kwaliteiten van hun terrein te vergroten. Zo winnen we natuur terug.

3.

Waardecreatie

Aandacht voor de kansen van natuurlijke waardecreatie is een gedeeld belang. Ons vertrekpunt is dat we de rol van de mens erkennen en waarderen. Als een gegeven, maar ook als een kans om met verantwoordelijkheid de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten. De mens is deel van het ecosysteem, en tot handelen in staat. Juist daarmee kunnen we het verschil maken. Dat lukt alleen samen.

4.

Kwaliteit en plezier voor mens, plant en dier

Wij dagen het beeld van ‘het weerloze landschap’ uit. Veel liever laten we de kracht van natuurontwikkeling in ons voordeel werken. Mens en milieu worden er beter van. Ondernemers en bedrijven net zo goed. Het resultaat is een leefomgeving die wint aan kwaliteit en aan plezier voor gebruikers. Voor mens, plant en dier.

5.

De terrein- beheerder staat in zijn kracht

Wij laten de doelen aansluiten op de functies van het terrein. Wij vertalen deze doelen naar meetbare resultaten en acties. Dit doen we door de beheerder op uitvoeringsniveau te ondersteunen. Wij zorgen ervoor dat hij informatie over het terrein inzichtelijk en binnen handbereik heeft.

Ons team

Guido Hamelink
Guido HamelinkAlgemeen directeur
Vanuit zijn specialismen landschapskunde en ecologie adviseert Guido opdrachtgevers bij gemeenten en golfclubs over duurzame oplossingsrichtingen. Guido is vaak betrokken bij lange termijn plannen en strategische ontwikkeling. Hij schuwt daarbij een hoge ambitie niet.
Sander Kristalijn
Sander KristalijnDirecteur productontwikkeling
Met zijn beheeradviezen en inventarisaties is Sander de ruggengraat van elk project. Ook met zijn kennis van automatiseringsvraagstukken helpt hij opdrachtgevers verder.
Sietske Kuperus
Sietske KuperusProjectleider natuurontwikkeling
Een grote interesse voor het verbinden van mens en natuur geeft Sietske de drive en passie om projecten tot een goed resultaat te brengen. Sietske houdt zich bezig met welke invloed natuur heeft op mensen en neemt dit mee haar planvorming. Ze brengt graag duurzame oplossingen die passen binnen de kaders van verschillende belangen.
Jochem van de Kamp
Jochem van de KampAccount manager
Jochem verbindt duurzame relaties aan onze bedrijfsdoelstellingen. Dit doet hij door relaties te enthousiasmeren voor het creëren van sterke natuur. Door de ontwikkelingen in de markt te volgen, weet hij snel en kundig behoeften van klanten te signaleren en te koppelen aan een goed adviesproduct.
Marco Hut
Marco HutRelatiebeheerder
Marco is als praktijk- en buitenmens jarenlang beheerder geweest op golfbanen. Vanuit zijn liefde voor de natuur is zijn passie gegroeid om de biodiversiteit te ondersteunen. Hij is de verkenner binnen het bureau, legt de basis onder nieuwe relaties en houdt de behoefte van onze opdrachtgevers sterk in het oog.
Renze Huizinga
Renze HuizingaMarketing & sales
Renze verdiept zich in de behoeften van onze klanten en denkt na over goede manieren waarop ons bureau kan voorzien in die behoeften. Verder houdt hij zich bezig met onze online beheerapplicatie EMS. Hij onderhoudt contact met de gebruikers, organiseert leerzame webinars en geeft antwoord op individuele vragen.
Wesley van Zadelhoff
Wesley van ZadelhoffEcoloog
Wie meer wil weten over de Wet natuurbescherming, natuurontwikkeling of natuurbehoud moet bij Wesley zijn. Hij is teamleider van onze ecologen en legt daarnaast de verbinding tussen onderwijs en ons werkveld. In zijn vrije tijd gaat hij graag op reis om mensen met een andere visie op hun leefomgeving te ontmoeten.
André Geelhoed
André GeelhoedEcoloog
André is zeer deskundig als het gaat om soortenkennis: van vogels tot planten en nachtvlinders. Zijn leergierigheid kent geen eind en hij is dan ook vooral buiten te vinden, tijdens kantoortijden maar ook daarbuiten en in het weekend. Hij deelt zijn kennis en passie graag met iedereen die geïnteresseerd is.
Maaike Oosten
Maaike OostenCommunicatie- en beleidsadviseur
Maaike adviseert opdrachtgevers bij communicatievraagstukken. Ze legt daarbij de verbinding tussen natuur en beleving, (burger)participatie en het betrekken van stakeholders bij complexe vraagstukken. Verder denkt zij mee op het gebied van beleidsontwikkeling, strategiebepaling en innovatieve oplossingen met betrekking tot de branche.
Nico van der Zanden
Nico van der ZandenDeveloper datasystemen
Als software ontwikkelaar maakt Nico feilloos de digitale oplossing voor alledaagse beheerproblemen. Nico is gespecialiseerd in het ontwerpen en programmeren van digitale toepassingen. Hij schrijft de ingewikkelde codes die ten grondslag liggen aan de beheertool EMS.
Heidi Bakker
Heidi BakkerJunior webdeveloper (full stack)
Een combinatie van IT en natuur; waar vind je die? Heidi brengt ze samen in haar werk. Ze is analytisch ingesteld en ontdekt snel de ‘vraag achter de vraag’; wat haar in staat stelt om tot de kern van het probleem te komen en het daar aan te pakken. Haar vaardigheden als webdeveloper zet zij in voor EMS, hét online registratietool voor terreinbeheerders.
Koen Wegerif
Koen WegerifProjectmedewerker biodiversiteit
Bij hem thuis is het een ware plantenjungle: een statement voor zijn bevlogenheid met de natuur. Deze passie zet hij doeltreffend in bij zijn werk als projectmedewerker biodiversiteit. Hij denkt en werkt mee bij de totstandkoming van adviesrapportages en ondersteunt opdrachtgevers bij beheervraagstukken.
Tessa van Vreeswijk
Tessa van VreeswijkProjectleider biodiversiteit
Vanuit haar sterke overtuiging dat de mens niet zonder natuur kan, zet Tessa zich in voor het versterken van natuur. Als projectleider biodiversiteit geeft zij leiding en richting aan het opstellen van beheer-, inrichtings- en beleidsplannen die gericht zijn op het verhogen van biodiversiteit. Tessa heeft zeer uitgebreide ecologische kennis en is daarmee breed inzetbaar.
Lucas Köhler
Lucas KöhlerCommercieel directeur
Lucas is een salesman met een drive: de wereld mooier maken. Hij legt de verbinding tussen nieuwe markten en sterke producten. Met het realiseren van een perfecte match tussen marketing en sales, wil hij bereiken dat iedereen met groene ambities NLadviseurs weet te vinden als dé partner voor het beste resultaat.
Jorina Boer
Jorina BoerEcoloog
Jorina is ecoloog met een voorliefde voor vogels. Ze is goed in het opstellen van allerlei rapportages m.b.t. de Wet natuurbescherming. Zo is ze goede toevoeging voor team ecologie.
Maarten van Dijk
Maarten van DijkProjectmedewerker
Maarten is met zijn achtergrond in bosbouw goed in het opstellen van (bos)beheerplannen. Daarnaast voert hij onder meer inventarisaties en boomveiligheidscontroles uit. Hij vertelt graag over de natuurlijke processen in het bos en is er vaak te vinden om te wandelen of hutten te bouwen.
Lysanne Jackson
Lysanne JacksonProjectmedewerker
Lysanne is onze ‘dossiertijger’; ze duikt graag in complexe materie en gebruikt haar kennis, visie en idealen voor de ontwikkeling van nieuw beleid en nieuwe producten. Op alle vlakken in haar leven is zij bezig met natuurbescherming en het verkleinen van haar ecologische voetafdruk.
Ernest Bent
Ernest BentProjectmedewerker
Met zijn soorten- en beheerkennis houdt Ernest zich vooral bezig met vegetatieopnamen. De gegevens analyseert hij met GIS en maakt hij visueel met kaarten. Ernest is graag actief in de buitenlucht. Hij wandelt veel in de natuur of rijdt op zijn skateboard door de stad.
Regina Zoeter
Regina ZoeterMarketeer
Regina is verhalenliefhebber. Of het nu een persoonlijk verhaal is, een documentaire, film of boek… een goed verhaal in woord of beeld raakt. Bij NLadviseurs ‘vertelt’ zij verhalen over en uit onze
natuur en het ontwikkelen en beheren ervan.
Issa Louws
Issa LouwsTrainee
Issa is al enkele jaren veld- en projectmedewerker en doet onder meer vleermuisonderzoek. Hij volgt de opleiding toegepaste ecologie aan de Hogeschool van Hall Larenstein en loopt als trainee bij ons zijn stage. Buiten houdt hij zijn oren altijd gespitst en kijkt hij vaak naar boven; op zoek naar zeldzame vogels.
Veera Cornelissen
Veera CornelissenTrainee
Toen Veera 4 jaar was wist ze het al: ze zou in de natuur gaan werken en boswachter worden. Natuurlijk zijn die plannen in de tussenliggende jaren iets bijgesteld, maar niet heel veel. Inmiddels volgt zij haar HBO-opleiding Bos- & Natuurbeheer bij Van Hall Larenstein in Velp en is ze als trainee verbonden aan NLadviseurs.
Stagiair
Stagiair
We vinden het belangrijk en leuk om ruimte te bieden aan een stagiair. Heb je interesse? Stuur een mailtje.
[fusion_builder_column type=”1_2″ layout=”1_2″ align_self=”stretch” content_layout=”column” align_content=”center” content_wrap=”wrap” center_content=”no” target=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” order_medium=”0″ order_small=”0″ margin_bottom=”0px” padding_top_small=”60px” padding_right_small=”30px” padding_bottom_small=”60px” padding_left_small=”30px” padding_right=”25%” padding_bottom=”0px” padding_left=”25%” hover_type=”none” border_style=”solid” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”lin