Home / Actueel / Bestrijd eikenprocessierups natuurlijk

Hoe komt u de zomer door?

Ondanks de buien van afgelopen week zijn we hard op weg naar een nieuw record. 1976, wat wordt gezien als een droogte-recordjaar, gaan we naar alle waarschijnlijkheid ver achter ons laten.

Ook op de golfbaan is dit goed terug te zien. Oost Nederland verzuurt door de dalende grondwaterstand, west Nederland kampt juist met verzilting. De vegetatie is slecht bestand tegen beide veranderingen in de bodemsamenstelling. Dit is een uitdaging voor de kwaliteit van de golfbaan, maar  leidt ook tot afname in de vegetatie en diersoorten die er leven. Minder planten > minder voedsel > daling van het aantal dieren.

De verwachting is dat droge jaren eerder regel dan uitzondering zullen worden. Voor veel golfbanen is de toenemende droogte een groot probleem. Aanpassing van bijvoorbeeld grassoorten en de inrichting van uw terrein bieden kansen en kunnen nog wel eens noodzakelijk worden voor toekomstige droogtejaren. Denk aan de volgende maatregelen:

 1. Houd de hoeveelheid én kwaliteit van beregeningswater in de gaten gedurende het seizoen.
 2. Ontwikkel buffercapaciteit voor hemelwater: de kwaliteit van het grondwater of de beschikbaarheid ervan zal in de komende jaren verder onder druk komen te staan.
 3. Heeft u in beeld hoeveel water u maximaal mag gebruiken? En wat, als in augustus 90% van het beschikbare water is verbruikt? Werk hiervoor noodscenario’s uit.
 4. Optimaliseer beregeningssystemen: veel beregeningssystemen zijn verouderd en hebben, vergeleken met de huidige technologie, een weinig efficiënte opbouw.
 5. Pas het bomenbestand aan: veel boomsoorten hebben moeite met de huidige groei omstandigheden.
 6. Denk aan voldoende openwater voor planten en dieren: probeer eventueel aanvullende poelen te graven ten behoeve van drinkwater en leefgebied.

Hoe komt u de zomer door?

Ondanks de buien van afgelopen week zijn we hard op weg naar een nieuw record. 1976, wat wordt gezien als een droogte-recordjaar, gaan we naar alle waarschijnlijkheid ver achter ons laten.

 

Ook op de golfbaan is dit goed terug te zien. Oost Nederland verzuurt door de dalende grondwaterstand, west Nederland kampt juist met verzilting. De vegetatie is slecht bestand tegen beide veranderingen in de bodemsamenstelling. Dit is een uitdaging voor de kwaliteit van de golfbaan, maar  leidt ook tot afname in de vegetatie en diersoorten die er leven. Minder planten > minder voedsel > daling van het aantal dieren.

 

De verwachting is dat droge jaren eerder regel dan uitzondering zullen worden. Voor veel golfbanen is de toenemende droogte een groot probleem. Aanpassing van bijvoorbeeld grassoorten en de inrichting van uw terrein bieden kansen en kunnen nog wel eens noodzakelijk worden voor toekomstige droogtejaren. Denk aan de volgende maatregelen:

 1. Houd de hoeveelheid én kwaliteit van beregeningswater in de gaten gedurende het seizoen.
 2. Ontwikkel buffercapaciteit voor hemelwater: de kwaliteit van het grondwater of de beschikbaarheid ervan zal in de komende jaren verder onder druk komen te staan.
 3. Heeft u in beeld hoeveel water u maximaal mag gebruiken? En wat, als in augustus 90% van het beschikbare water is verbruikt? Werk hiervoor noodscenario’s uit.
 4. Optimaliseer beregeningssystemen: veel beregeningssystemen zijn verouderd en hebben, vergeleken met de huidige technologie, een weinig efficiënte opbouw.
 5. Pas het bomenbestand aan: veel boomsoorten hebben moeite met de huidige groei omstandigheden.
 6. Denk aan voldoende openwater voor planten en dieren: probeer eventueel aanvullende poelen te graven ten behoeve van drinkwater en leefgebied.

Deel deze pagina

Gerelateerde berichten