Ecologische begeleiding

Je bent hier: Home 5 Diensten 5 Ecologische begeleiding

Vaak is het verplicht en nodig op je bouwterrein of bouwplaats een ecoloog te laten controleren of tijdens de werkzaamheden wordt gewerkt volgens de natuurwetgeving.

Bij een verleende omgevingsvergunning of een gedragscode hoort vaak een ecologisch werkprotocol. Daarin staan mitigerende of compenserende maatregelen, om de effecten van de werkzaamheden op beschermde natuurwaarden te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ecologische begeleiding is ervoor bedoeld om te te beoordelen of deze maatregelen juist worden uitgevoerd.

Optimale uitvoering

Ecologische begeleiding is specialistisch werk, waarvoor ecologische kennis, voortschrijdend inzicht en ervaring met verschillende soorten projecten nodig is. Wij hebben die ruime ervaring, voor grote en kleine projecten in de buitenruimte. Van het kappen van bomen tot grote renovatieprojecten. We stemmen het werk met je af en hebben voortschrijdend inzicht, waarmee we onnodige vertraging van je project voorkomen. We denken pragmatisch mee over de meest optimale uitvoering, planning en inrichting van je project, binnen de kaders van de wetgeving. We leggen werkbezoeken af en kunnen instructies geven tijdens de werkzaamheden.

Controle en advies

Bij ecologische begeleiding kun je denken aan het controleren van genomen maatregelen en advies op mitigerende en compenserende maatregelen. Bijvoorbeeld, wanneer een te renoveren gebouw ongeschikt gemaakt is voor de huismus, kijken we of de huismus inderdaad niet is teruggekeerd en geven we zo nodig advies over ontmoedigende maatregelen en geschikte, alternatieve verblijven of nestlocaties.

Ecologische begeleiding bij beheer

Ook bij beheer en onderhoud kan ecologische begeleiding nodig zijn. Hoewel hier vaak geen omgevingsvergunning nodig is, is het vaak wél verplicht om de aanpak door een ecoloog te laten begeleiden. Denk aan een controle op broedvogels voordat je groen gaat verwijderen of tijdens het baggeren van een sloot. In deze situaties werk je meestal met een ecologisch werkprotocol en daar is ecologische begeleiding onderdeel van.

Heb je vragen?

Laat je gegevens achter

Nieuw veld

Ecologische begeleiding is onderdeel van het thema Ecologie & Wetgeving→

Wesley van Zadelhoff - Over ons

.

Wesley van Zadelhoff

Ecoloog

VRAAG HET ONZE EXPERT

Meer weten over ecologische begeleiding?

Stel je vraag aan onze expert! We denken graag met je mee.

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.