Gebiedsvisie

Je bent hier: Home 5 Diensten 5 Gebiedsvisie

Voor duurzame gebiedsontwikkeling is een gebiedsvisie onontbeerlijk. Met een gebiedsvisie heb je een helder kader voor de ontwikkelingen die zich aandienen. Met andere woorden: welke ontwikkelingen passen binnen de visie voor het gebied en welke niet?

Daarnaast is het mogelijk vraagstukken over bijvoorbeeld recreatief medegebruik, klimaatadaptatie en circulariteit in de visie te integreren. Daarmee vormt de gebiedsvisie het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen en voor het beheer.

De gebiedsvisie is net even anders dan een omgevingsvisie: het is een (veel) concreter plan. Wel hangen de plannen nauw samen en wordt een gebiedsvisie opgesteld op basis van de omgevingsvisie of een bestemmingsplan.

Heb je vragen?

Laat je gegevens achter

Nieuw veld

Een gebiedsvisie is onderdeel van de thema’s Beheer en inrichting→ en Klimaatadaptatie→

OOK EEN GEBIEDSVISIE?

Concretiseer de visie voor je terrein

Wij helpen je om je visie concreet te maken en geven woorden aan jouw concrete plan.

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.