Je bent hier: Home 5 Actueel 5 Horrorplant in beeld
Horrorplant in beeld

De Japanse duizendknoop ook wel de ‘horrorplant’ genoemd, zorgt bij veel gemeentes en andere instanties al jaren voor kopzorgen.

De duizendknoopfamilie is een plantenfamilie waarvan meerdere soorten in Nederland van nature voorkomen. Onder andere zuringsoorten en perzikkruid behoren tot deze groep. Naast de Japanse duizendknoop zijn er nog een tweetal andere Fallopia-soorten die in Nederland voor schade zorgen. Het gaat hier om de Boheemse duizendknoop en de Sachalinse duizendknoop. Weinig is bekend van de verspreiding van deze soorten. Tot voor kort werd iedere duizendknoop als Japanse duizendknoop geïdentificeerd.

De van oorsprong in Oost-Azië voorkomende plant, waar hij groeit in beekbegeleidende bossen, rivieroevers en bosranden, gedraagt zich in Nederland erg opportunistisch. Juist deze eigenschap als pionierssoort zorgt in Europa voor veel problematiek. Deze soort wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Ze verdringen niet alleen inheemse soorten, met hierbij gevaar voor het teruglopen van plaatselijke biodiversiteit, maar zorgen daarnaast ook nog eens voor schade aan landbouw, gebouwen, dijken en andere grotere verkeersstructuren. De wortels zijn zo sterk dat hij dwars door beton en asfalt heen kan groeien. Daarmee brengen de planten veel schade toe aan funderingen, wegverhardingen, muren en leidingen. Kortom, een soort die gevreesd en bestreden wordt door menig terreinbeheerder.

Ook Japanse duizendknoop binnen uw terrein? Hieronder enkele tips hoe hier mee om te gaan:

  • De planten niet mee maaien in het regulier maaibeheer
  • De plantresten en wortels niet met het groenafval laten afvoeren
  • Verzamel het plantafval in aparte zakken of containers
  • Gebruikt materiaal (banden, schoenen, etc.) goed reinigen na uitvoering van beheeractiviteit
  • Besmette grond (na afgraven) direct afvoeren of goed afdekken
  • Maak een gebiedsplan met daarin een uniforme aanpak voor de verschillende locaties op uw terrein.

Om de Japanse duizendknoop effectief te bestrijden is een uniforme aanpak nodig is. Voor de gemeente Doesburg hebben we een dergelijke aanpak in de vorm van een gebiedsplan gemaakt met daarbij een protocol voor de medewerkers. De gemeente kent verschillende haarden (locaties van waaruit de soort zich kan verspreiden), maar nog wel op een schaal die beheersbaar is. Om dit zo te houden in de toekomst en waar mogelijk sterk terug te dringen, is nu een gebiedsbrede aanpak nodig met alle verschillende terreineigenaren. De volgende stappen zijn hierin leidend:

  1. Signaleren
  2. Monitoren
  3. Prioritering en keuze aanpak (beheersen/bestrijden).

Enkele voorbeelden van beheer- en bestrijdingsmaatregelen zijn o.a. handmatig maaien en afvoeren, afdekken, grond omkeren, grondzuiger, begrazen, ontgraven en afvoeren, behandelen met warm water en frequent maaien. Per locatie moet de juiste afweging worden gemaakt met daarbij o.a. aandacht voor kans op verspreiding, kosten en prioriteit.

 

Ook benieuwd naar een gebiedsplan of naar praktisch tips hoe de Japanse duizendknoop te bestrijden?
Neem contact met ons op.

Gerelateerde berichten

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling: hoe dan?

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling: hoe dan?

Circulaire en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling, wat is dat in de praktijk? Op 5 oktober gaan we daarover nadenken tijdens een netwerkbijeenkomst van MVO Nederland. NLadviseurs is betrokken bij de organisatie van deze dag en een van de sprekers. We leiden de casus...

Lees meer

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.