Je bent hier: Home 5 Actueel 5 Het Groene Goud
Het Groene Goud

Zo betitelen Amsterdammers hun stadsparken. Dat zegt iets over de enorme waarde die parken hebben voor inwoners, maar ook over de bijdrage die parken leveren aan het stedelijk ecosysteem. Hoe versterk je de natuur in de parken en zorg je voor een goede balans tussen recreatie en natuurwaarden? Vragen die centraal stonden tijdens onze Kennismiddag stadsparken in het Vondelpark van Amsterdam. Met park houdende gemeenten Den Haag, Lelystad, Deventer, Haarlem en Neder-Betuwe bespraken we hoe je zorgt voor een goede afstemming tussen het gebruik van een park en de natuurlijke draagkracht. Wat zijn do’s and don’ts zowel politiek, ecologisch als sociaal-maatschappelijk? Ook de dilemma’s waar gemeenten mee te maken hebben kwamen ruim aan bod. Maar daar weet NLadviseurs wel raad mee.

 

dilemma’s

 

  • Oudere parken zijn niet ingericht op het toenemende intensieve gebruik.

Zorg ervoor dat je het gebruik van parken beter spreidt. Dat doe je door bijvoorbeeld in het ene park barbecue plekken in te richten en in het andere park barbecueën niet toe te staan. Of door in het ene park een trapveldje aan te leggen waar gevoetbald kan worden, en in het andere park de maaihoogte hoger te houden zodat voetballen lastig wordt. Door op deze manier te differentiëren in gebruik, verlaag je de recreatiedruk.

  • Evenement dat traditiegetrouw elk jaar in dat ene park plaatsvindt, verplaats je niet zo snel naar een locatie elders.

Ontwikkel speciaal beleid op hoe je als gemeente wilt omgaan met evenementen. Daarbij kan NLadviseurs helpen. Wij kunnen in kaart brengen wat de draagkracht van parken is en aan welke knoppen gedraaid kan worden om de druk binnen de grenzen te houden. Zo maken we inzichtelijk welke delen afgeschermd moeten worden van intensief gebruik. Ook doen we herinrichtingsvoorstellen, zodat parkdelen goed afgestemd zijn op het type gebruik. NLadviseurs helpt bij het zichtbaar maken van natuurwaarden en cultuurwaarden van parken. Dit draagt bij aan de bewustwording bij burgers en de urgentie van uw beleidsplan.

  • Als bestuurder heb je rekening te houden met tal van gevoeligheden en belangen dat maakt voortvarende plannen uitvoeren lastig.

Er zijn verschillende burgerverenigingen actief voor het behoud van parken. Zij willen graag betrokken worden bij de plannen van de gemeente. Ga hier als gemeente proactief mee om.
Betrek ook andere stakeholders bij je parkplannen, zoals evenementenorganisaties en aangrenzende terreinbeheerders. Leg uit waarom je bepaalde maatregelen wilt nemen en vraag hen hoe zij daarin kunnen bijdragen. NLadviseurs organiseert rondetafelgesprekken met stakeholders om ervaringen en plannen te delen om vervolgens samen verder te komen.

  • Binnen de gemeentelijke organisatie is de interne afstemming soms lastig en duidelijke communicatie naar de burger moeilijk vorm te geven.

NLadviseurs kan u helpen bij het ontwikkelen van de interne en externe communicatie rondom parken. We brengen de interne communicatielijnen in beeld en formuleren een passende aanpak voor de uitvoering van uw parkenplan. Voor wat betreft de externe communicatie brengen we verschillende stakeholders samen en stellen een communicatiestrategie op waarmee u verder kunt.

 

Download onze brochure parken:

Gerelateerde berichten

Vogels kijken op Bernardus Golf

Vogels kijken op Bernardus Golf

In het kader van de NGF Birdwatching Day 2024 verzorgden onze ecologen (en vogelaars) Diederik Meijers en Jorina Boer een vogelexcursie op Bernardus Golf in Cromvoirt. Maar liefst veertig soorten vogels lieten zich zien of horen. Birdwatching Day is een jaarlijkse...

Lees meer
Kamsalamanderverhuizing

Kamsalamanderverhuizing

Onze ecologen hebben maar liefst 204 kamsalamanders en zo'n tweeduizend kleine watersalamanders verplaatst vanuit een te dempen sloot in Opijnen naar een nieuwe leefomgeving. De buitendijks gelegen sloot moet wijken voor het verstevigen van de dijk in het kader van...

Lees meer

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.