Boombeheer: 5 praktische tips

Boombeheer: 5 praktische tips

Nederland heeft (meer) bomen nodig. Om te verkoelen en ontspannen, de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en onze biodiversiteit te versterken. Onze boomexperts stelden de onderstaande 5 praktische tips op die helpen bij het maken van de juiste keuzes rondom...
Leve de vleermuis

Leve de vleermuis

Zodra een bestaand pand wordt geïsoleerd of verbouwd, is een quickscan flora en fauna nodig, waarop soortgericht nader onderzoek naar vleermuizen kan volgen. Alle vleermuizen in Nederland zijn namelijk beschermd. En een aantal soorten is voor het voortbestaan...
Water(dicht)plan

Water(dicht)plan

Grondwater wordt steeds schaarser. In erg droge periodes kan het waterschap dan ook verbieden grondwater te onttrekken. Dat heeft directe gevolgen voor de golfbaan, tenzij u beschikt over eigen opvangfaciliteiten zoals een bassin. Met een waterplan maakt u vervolgens...
Boomveiligheidscontrole: APK voor bomen

Boomveiligheidscontrole: APK voor bomen

  Nu de bomen hun blad weer gaan verliezen, is het de ideale tijd voor een boomveiligheidscontrole. Bomen zijn zonder blad beter te beoordelen. Bovendien is er in de komende (winter)maanden vaak meer tijd voor het wegzagen van takken of het kappen van bomen. APK...