Quickscan flora en fauna

Je bent hier: Home 5 Diensten 5 Quickscan flora en fauna

Wanneer er iets verandert in de buitenruimte moet volgens de Omgevingswet gekeken worden wat het effect is op de natuur. Denk aan het slopen van een gebouw, het kappen van een stuk bos of het dempen van een sloot.

Deze activiteiten hunnen negatieve gevolgen hebben voor in het wild levende soorten planten en dieren, beschermde natuurgebieden of beschermde houtopstanden. Een verkennend natuuronderzoek in de vorm van een quickscan flora en fauna is dan verplicht. Zo wordt gekeken of het project invloed heeft op beschermde natuurwaarden.

Deskundige inschatting

Tijdens een quickscan flora en fauna beoordelen we of het plangebied potentie heeft als (essentieel) leefgebied voor beschermde soorten. En of er sprake is van eventuele effecten op beschermd natuurgebied of beschermde houtopstanden. We doen dit met literatuuronderzoek en veldonderzoek. Een quickscan flora en fauna kan het hele jaar worden uitgevoerd, onze ecologen maken een deskundige inschatting van de potentie van het plangebied.

Is er sprake van potentie als leefgebied?

De quickscan flora en fauna heeft twee mogelijke uitkomsten. Als het plangebied geen potentie heeft als (essentieel) leefgebied voor beschermde soorten, is nader onderzoek niet nodig. Je hebt dan wel te maken met zorgplicht. Als het invulling geven aan die zorgplicht complex is, kan het alsnog verstandig zijn een werkprotocol op te laten stellen. Is er wél potentie, dan is soortgericht nader onderzoek nodig om vast te stellen of de soort(en) daadwerkelijk aanwezig zijn.

Plan de quickscan op tijd in

Deze onderzoeken zijn vaak seizoensgebonden en kunnen dus invloed hebben op de planning van je project. Daarom is het belangrijk om al bij het opstellen van de eerste projectplannen een quickscan te laten uitvoeren.

Heb je vragen?

Laat je gegevens achter

Nieuw veld

De quickscan flora en fauna is onderdeel van het thema Ecologie & Wetgeving→.

Jochem van de Kamp - Over ons

.

Jochem van de Kamp

Accountmanager

VRAAG HET ONZE EXPERT

Heb je een
quickscan nodig?

Denk bij een nieuw project direct aan het laten uitvoeren van een quickscan flora en fauna. Als aanvullend onderzoek nodig is, ben je er op tijd bij.

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.