Project Description

Home / Projecten / Subsidieaanvraag landgoed Sevenaer

Subsidieaanvraag landgoed Sevenaer

Landgoed Huis Sevenaer is een Middeleeuws landgoed gelegen aan de rand van het centrum van Zevenaar. Sinds 1785 is het landgoed in bezit van de familie van Nispen. Door verstedelijking en uiteenlopende visies en belangen, kwam het landgoed eind twintigste eeuw financieel in de knel. Hierdoor raakte Huis Sevenaer in verval.

Ontwikkelingsplan

Wij hebben veel kennis in huis op dit gebied. Op grond van een inventarisatie stellen wij een ontwikkelingsplan op conform aan de eisen die de overheid stelt voor het toekennen van subsidies.
In zo’n ontwikkelingsplan moet gedetailleerd beschreven worden welke ingrepen er in het landschap nodig zijn om oude cultuurhistorische elementen terug te brengen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het snoeien en het verdere onderhoud van bomen die deel uitmaken van de oorspronkelijke oprijlaan.

 

Naast de beschrijving van maatregelen die nodig zijn om het landgoed terug te brengen in haar oorspronkelijke staat, moet er ook een kostenraming worden gemaakt waarin gedetailleerd wordt weergegeven welke kosten er aan de verschillende maatregelen verbonden zijn.

 

Subsidieaanvraag

Het totale pakket dient als basis voor de subsidieaanvraag die gedaan kan worden op grond van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM). Deze aanvraag hebben we vervolgens ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Op grond van onze aangeleverde documentatie, beoordelen zij welke onderdelen subsidiabel zijn en hoeveel subsidie er vervolgens wordt toegekend. Dit is altijd een percentage van het geheel dat geraamd is, tot maximaal 50 % van het totaal aan geraamde kosten voor de renovatie. Voor Landgoed Huis Sevenaer hebben we het maximaal haalbare bedrag aan subsidies toegekend gekregen.

 

In samenwerking met de Stichting werken we nu aan het opstellen van een werkplan voor de komende vijf jaar. Hierin beschrijven we welke maatregelen er wanneer, hoe en door wie moeten worden uitgevoerd.

 

Na de periode van vijf jaar zullen we een terugkoppeling maken naar de Rijksdienst om onze werkzaamheden en kosten te verantwoorden.

Klant:

Huis Sevenaer

 

Opdrachtgever:

Lorem ipsum dolor
 

Opdracht:

In 2012 is een Stichting opgericht die zich inzet voor het behoud van het landgoed. Er komt een ontwikkelingsvisie die ervoor moet zorgen dat Landgoed Huis Sevenaer een zelfstandig rendabele toekomst tegemoet gaat. Met behulp van gemeentelijke en provinciale subsidies worden de eerste herstelwerkzaamheden aan de gebouwen bekostigd.
Maar ook het landschap van het landgoed is dringend toe aan renovatie. Voorwaarde voor het aanvragen van subsidies voor deze herstelkosten is een goed onderbouwd, historisch verantwoord ontwikkelingsplan. Hier komt NLadviseurs in beeld.
 

Resultaat:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent commodo lorem vel tortor porta scelerisque. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Subsidieaanvraag landgoed Sevenaer

Landgoed Huis Sevenaer is een Middeleeuws landgoed gelegen aan de rand van het centrum van Zevenaar. Sinds 1785 is het landgoed in bezit van de familie van Nispen. Door verstedelijking en uiteenlopende visies en belangen, kwam het landgoed eind twintigste eeuw financieel in de knel. Hierdoor raakte Huis Sevenaer in verval.

Ontwikkelingsplan

Wij hebben veel kennis in huis op dit gebied. Op grond van een inventarisatie stellen wij een ontwikkelingsplan op conform aan de eisen die de overheid stelt voor het toekennen van subsidies.
In zo’n ontwikkelingsplan moet gedetailleerd beschreven worden welke ingrepen er in het landschap nodig zijn om oude cultuurhistorische elementen terug te brengen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het snoeien en het verdere onderhoud van bomen die deel uitmaken van de oorspronkelijke oprijlaan.

 

Naast de beschrijving van maatregelen die nodig zijn om het landgoed terug te brengen in haar oorspronkelijke staat, moet er ook een kostenraming worden gemaakt waarin gedetailleerd wordt weergegeven welke kosten er aan de verschillende maatregelen verbonden zijn.

 

Subsidieaanvraag

Het totale pakket dient als basis voor de subsidieaanvraag die gedaan kan worden op grond van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM). Deze aanvraag hebben we vervolgens ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Op grond van onze aangeleverde documentatie, beoordelen zij welke onderdelen subsidiabel zijn en hoeveel subsidie er vervolgens wordt toegekend. Dit is altijd een percentage van het geheel dat geraamd is, tot maximaal 50 % van het totaal aan geraamde kosten voor de renovatie. Voor Landgoed Huis Sevenaer hebben we het maximaal haalbare bedrag aan subsidies toegekend gekregen.

 

In samenwerking met de Stichting werken we nu aan het opstellen van een werkplan voor de komende vijf jaar. Hierin beschrijven we welke maatregelen er wanneer, hoe en door wie moeten worden uitgevoerd.

 

Na de periode van vijf jaar zullen we een terugkoppeling maken naar de Rijksdienst om onze werkzaamheden en kosten te verantwoorden.

Deel deze pagina

Gerelateerde projecten