Quickscan flora en fauna

Bij zowel grote als kleine ruimtelijke ontwikkelingen is het belangrijk om een quickscan flora en fauna uit te laten voeren. Met deze quickscan wordt er gekeken of u de Wet natuurbescherming niet overtreedt. Gaat u bijvoorbeeld een gebouw laten slopen of bouwen, een stuk snelweg aanleggen of een evenement organiseren? Dan is het belangrijk om te kijken of u geen dieren, planten of natuur verstoort.

Bel ons voor een quickscan

Passie voor de natuur

Geven natuur de ruimte

Idealistisch en vastberaden

Doe een quickscan flora en fauna bij veranderingen in de buitenruimte

Met een quickscan flora en fauna is het mogelijk om de aanwezigheid van planten- en diersoorten vast te stellen die onder de Wet natuurbescherming vallen. Onze ecologen voeren deze ecologische scan graag voor u uit en beschrijven na afloop hun conclusies op basis van de resultaten. Eventueel is er ook nader onderzoek nodig, bijvoorbeeld als er potentieel beschermde planten- of diersoorten aanwezig zijn. Laat u altijd goed informeren door onze ecologen.

Quickscan Flora en fauna
Quickscan Flora en fauna

Laat u adviseren door onze specialisten

Gaat u een bijvoorbeeld evenement organiseren en vinden er daardoor veranderingen plaats in de buitenruime? Laat dan een quickscan flora en fauna uitvoeren door NLadviseurs uit Velp en voorkom dat u de Wet natuurbescherming overtreedt. Onze specialisten adviseren u graag, ook bijvoorbeeld op het gebied van bermbeheer. Neem contact met ons op via +31 (0) 26 78 51 440 of info@nladviseurs.nl.