Implementatieplan gedragscode

Je bent hier: Home 5 Diensten 5 Implementatieplan gedragscode

Een gedragscode, goedgekeurd door de overheid, beschrijft hoe een organisatie het openbare groen beheert volgens de natuurwetgeving, vastgelegd in de Omgevingswet. In principe zijn gedragscodes gericht op groenbeheer, maar soms is zo’n gedragscode ook in te zetten bij (kleinschalige) ruimtelijke ontwikkelingen. De gedragscode soortbescherming gemeenten Stadswerk is daar een voorbeeld van.

Een gedragscode heeft dus veel invloed op hoe het beheer en de inrichting van het landschap praktisch wordt uitgevoerd. In een implementatieplan gedragscode leggen we vast welke impact de gedragscode op de dagelijkse praktijk heeft. Bijvoorbeeld: Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe documenteer je je werkzaamheden, zodat je kunt aantonen dat je voldoet aan natuurbescherming volgens de Omgevingswet?

Voor bepaalde flora- en fauna-activiteiten is het mogelijk aan te haken op al bestaande gedragscodes. Het gaat dan vaak om maatregelen die regelmatig terugkeren en vallen onder bestendig beheer en onderhoud. Je hoeft dan niet steeds een nieuwe vergunning aan te vragen. Denk aan baggeren, maaien, schonen van sloten of dunning van houtopstanden. Je moet dan wel aantoonbaar volgens de maatregelen in de gedragscode werken. Daarvoor is een ecologisch werkprotocol verplicht. We kunnen dat protocol voor je opstellen, met soortspecifieke maatregelen, op maat voor je geplande werk en de locatie.

Het uitvoeren van de maatregelen is vaak specialistisch werk waarvoor ecologische begeleiding nodig is.

heb je vragen?

Laat je gegevens achter

Nieuw veld

Implementatieplan gedragscode is onderdeel van de thema’s Biodiversiteit→, Ecologie & wetgeving→ en Beheer & Inrichting→

Wesley van Zadelhoff - Over ons

.

Wesley van Zadelhoff

Ecoloog

VRAAG HET ONZE EXPERT

Ook een implementatie-plan gedragscode nodig?

Wil je een implementatieplan gedragscode door ons laten opstellen of heb je een specifieke vraag? We denken graag met je mee.

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.