Ecologisch werkprotocol

Je bent hier: Home 5 Diensten 5 Ecologisch werkprotocol

Een ecologisch werkprotocol is vaak verplicht vanuit een verleende vergunning. In de vergunning staan voorwaarden waaraan je je als uitvoerende partij moet houden. Het gaat dan om mitigerende en compenserende maatregelen, bedoeld om de negatieve effecten van je activiteiten op beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Voorbeelden van dat soort maatregelen zijn het werken buiten de kwetsbare periode van een specifieke soort, het afschermen van je werklocatie, het voorafgaand aan je activiteiten ongeschikt maken van het plangebied voor specifieke soorten en het plaatsen van alternatieve verblijfplaatsen, zowel tijdelijke als permanente. Wij stellen de werkprotocollen voor je op en beschrijven de maatregelen en bijbehorende werkwijze nauwkeurig. Zo weet je zeker dat je werkt volgens de natuurwetgeving.

Hoe zit het met regelmatig terugkerende werkzaamheden?

Bij groenbeheer (bestendig beheer) en onderhoud kun je vaak aansluiten op een bestaande gedragscode. Voor regelmatig terugkerende werkzaamheden, zoals het maaien van bermen en gazons, het snoeien van hagen of het schonen van sloten hoef je dan niet steeds een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je volgens de gedragscode werkt en hebt een implementatieplan gedragscode nodig.

Nauwkeurige omschrijving

In een ecologisch werkprotocol staat heel nauwkeurig beschreven wanneer en hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met specifieke soorten, kwetsbare periodes van soorten en beschermingszones.

Ecologische begeleiding

Bij de uitvoer van de maatregelen vanuit een ecologisch werkprotocol bieden we ecologische begeleiding. We controleren bijvoorbeeld of de beschermde soorten daadwerkelijk niet meer aanwezig zijn nadat het plangebied ongschikt gemaakt is. Of we vangen beschermde soorten en verplaatsen ze buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden en geven advies over geschikte, alternatieve verblijfplaatsen, voor vleermuizen bijvoorbeeld.

Heb je vragen?

Laat je gegevens achter

Nieuw veld

Een ecologisch werkprotocol is onderdeel van de thema’s Ecologie & Wetgeving→ en Beheer & Inrichting→

Wesley van Zadelhoff - Over ons

.

Wesley van Zadelhoff

Ecoloog

VRAAG HET ONZE EXPERT

Advies of hulp nodig?

Wil je een ecologisch werkprotocol door ons laten opstellen of heb je hier vragen over? We leggen je graag uit wat we voor je kunnen betekenen.

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.