Omgevingsvergunning
flora- en fauna-activiteit

Je bent hier: Home 5 Diensten 5 Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit

Heb je plannen in de buitenruimte? Dan heb je te maken met de Omgevingswet. Blijkt uit de quickscan flora en fauna en het  soortgericht nader onderzoek dat de geplande activiteiten zorgen voor negatieve effecten op (het leefgebied van) beschermde soorten? Dan is het vaak noodzakelijk een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit aan te vragen. Want soms is het nodig bepaalde werkzaamheden toch te doen.

Om in aanmerking te komen voor zo’n vergunning moet je vaak mitigerende en/of compenserende maatregelen nemen, waarmee de effecten van de werkzaamheden zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Denk bijvoorbeeld aan het werken buiten de broedperiode of het plaatsen van alternatieve verblijven, zoals inbouwkasten voor vleermuizen.

Wij helpen bij de aanvraag

We helpen je bij de vergunningsaanvraag. We stellen onder meer een projectplan op dat je kunt indienen. In dat projectplan nemen we alle maatregelen op. Nadat een vergunning is verleend, beschrijven we de benodigde maatregelen en wat daarvoor allemaal nodig is duidelijk en bondig in een ecologisch werkprotocol. Hiermee weet je zeker dat je tijdens het werk voldoet aan de eisen die vanuit de vergunning worden gesteld.

Heb je vragen?

Laat je gegevens achter

Nieuw veld

De omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit is onderdeel van het thema Ecologie & Wetgeving→.

Jochem van de Kamp - Over ons

.

Jochem van de Kamp

Accountmanager

VRAAG HET ONZE EXPERT

We kijken met je mee

Schakel onze expertise in zodat je zeker weet dat je werkt volgens de Wet natuurbescherming. We bekijken elke situatie grondig en helpen bij het aanvragen van een ontheffing.

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.