Subsidie-aanvraag landgoed

Welke subsidies zijn er voor het in standhouden en ontwikkelen van landgoederen? NLadviseurs hielp Landgoed Huis Sevenaer met de aanvraag van een subsidie voor het herstel van het landschappelijke gebied van het landgoed.

​Landgoed Huis Sevenaer

Landgoed Huis Sevenaer is een middeleeuws landgoed gelegen aan de rand van het centrum van Zevenaar. Sinds 1785 is het landgoed in bezit van de familie van Nispen. Door verstedelijking en uiteenlopende visies en belangen, kwam het landgoed eind twintigste eeuw financieel in de knel. Hierdoor raakte Huis Sevenaer in verval.

Opdracht

In 2012 is een Stichting opgericht die zich inzet voor het behoud van het landgoed. Er komt een ontwikkelingsvisie die ervoor moet zorgen dat Landgoed Huis Sevenaer een zelfstandig rendabele toekomst tegemoet gaat. Met behulp van gemeentelijke en provinciale subsidies worden de eerste herstelwerkzaamheden aan de gebouwen bekostigd.
Maar ook het landschap van het landgoed is dringend toe aan renovatie. Voorwaarde voor het aanvragen van subsidies voor deze herstelkosten is een goed onderbouwd, historisch verantwoord ontwikkelingsplan. Hier komt NLadviseurs in beeld.