Home » Thema’s » Beheerplan

Beheerplan

“Vision without action is just a dream, action without vision just passes the time, and vision with action can change the world.”

(Nelson Mandela)

Het klinkt misschien wat gek om Nelson Mandela te citeren wanneer we het hebben over een beheerplan. Toch is het toepasselijk: een beheerplan vormt de basis voor ontwikkeling in elk gebied. In een goed beheerplan worden niet alleen maatregelen beschreven, maar ook de visie op het beheer en onderhoud, beheerkosten en wijze van monitoring. Wij van NLadviseurs helpen u bij het opstellen van een beheerplan, zodat u doelmatig en efficiënt uw terrein kunt beheren.

Het proces van het opstellen van een beheerplan

Wanneer wij voor u een beheerplan maken, doen wij altijd eerst een inventarisatie van wat er aanwezig is op uw terrein. We onderzoeken welke dier- en plantensoorten er zijn, analyseren eventuele knelpunten en maken dit overzichtelijk. Vervolgens zetten we aan de hand van de bestaande visie een visieplan op. Een beheerplan is vaak gebaseerd op het bestaande beleid van het terrein. Dit beleid vormt dan ook het uitgangspunt voor het beheerplan. We vertalen beleidslijnen naar concrete doelstellingen. Zo worden uitgangspunten inzichtelijk en weet u waar u naartoe wilt werken. Wanneer de doelstellingen concreet zijn, kan er ook makkelijker een begroting gemaakt worden. Door op maat en naar behoefte uw grondstoffen en andere zaken in te kopen, bespaart u daarbij op kosten.

Workshop

Wanneer een terrein nog geen duidelijk omschreven visie heeft, bieden wij een workshop aan waarin u met eenvoudige hulpmiddelen zelf tot een visie kunt komen. Dit vormt dan de basis voor het beheerplan. Ten slotte maken we op grond van het beheerplan een maatregelenplan. Hierin beschrijven we de maatregelen die u kunt nemen om de doelen van het beheerplan te halen.

Wetgeving

Het beheer van een terrein is omvangrijk en gaat niet alleen over het wel of niet aanplanten van bepaalde vegetatie. Bij het beheer is ook vaak regelgeving gemoeid. Dit aspect nemen wij ook mee in het opstellen van het beheerplan. Met welke wet- en regelgeving dient u rekening te houden en hoe vertalen deze zich dit in het landschap?

Budget

Om een maximaal resultaat te behalen met het beschikbare budget, is een planmatige en professionele aanpak essentieel. Het opstellen van een beheerplan biedt inzicht in de mogelijkheden en voorkomt dat u voor ongewenste verassingen komt te staan. Daarnaast onderbouwt het plan uw keuzes en geeft het inzicht in de beschikbare budgetten. Ook kan een beheerplan dienen als communicatie instrument.

Neem contact op met onze adviseurs

Wilt u een beheerplan laten opstellen voor uw gemeente of bijvoorbeeld voor uw golfbaan? Neem contact op met NLadviseurs uit Velp door te bellen naar +31 (0) 26 78 51 440 of te mailen naar info@nladviseurs.nl.

Beheerplan

“Vision without action is just a dream, action without vision just passes the time, and vision with action can change the world.”
(Nelson Mandela)
 

Het klinkt misschien wat gek om Nelson Mandela te citeren wanneer we het hebben over beheerplannen. Toch is het toepasselijk: een beheerplan vormt de basis voor ontwikkeling in elk gebied.
 

In een goed beheerplan worden niet alleen maatregelen beschreven, maar ook de visie op het beheer en onderhoud, beheerkosten en wijze van monitoring. Wij helpen u bij het opstellen van een beheerplan, zodat u doelmatig en efficiënt uw terrein kunt beheren.
 

Wanneer wij voor u een beheerplan maken, doen wij altijd eerst een inventarisatie van wat er aanwezig is op uw terrein. We onderzoeken welke soorten er zijn, analyseren eventuele knelpunten en maken dit overzichtelijk. Vervolgens gaan we aan de hand van de bestaande visie een visieplan opzetten.
 

Een beheerplan is vaak gebaseerd op het bestaande beleid van het terrein. Dit beleid vormt dan ook het uitgangspunt voor het beheerplan. We vertalen beleidslijnen naar concrete doelstellingen. Zo worden uitgangspunten inzichtelijk en weet u waar u naar toe wilt werken. Wanneer de doelstellingen concreet zijn, kan er ook makkelijker een begroting gemaakt worden. Zo kunt u kosten besparen, doordat u op maat en naar behoefte uw grondstoffen en andere zaken kunt inkopen.

 

Workshop

Wanneer een terrein nog geen duidelijk omschreven visie heeft, bieden wij een workshop aan waarin u met eenvoudige hulpmiddelen zelf tot een visie kunt komen. Dit vormt dan de basis voor het beheerplan. Ten slotte maken we op grond van het beheerplan een maatregelenplan. Hierin beschrijven we samen met u de maatregelen die u kunt nemen om de doelen van het beheerplan te halen.

 

Wetgeving

Het beheer van een terrein is omvangrijk en gaat niet alleen over het wel of niet aanplanten van bepaalde vegetatie. Bij het beheer is ook vaak regelgeving gemoeid. Dit aspect nemen wij ook mee in het opstellen van het beheerplan. Met welke wet- en regelgeving dient u rekening te houden en hoe vertalen deze zich dit in het landschap.

 

Budget

Om een maximaal resultaat te behalen met het beschikbare budget is een planmatige en professionele aanpak essentieel. Het opstellen van een beheerplan biedt inzicht in de mogelijkheden en voorkomt dat u voor ongewenste verassingen komt te staan. Daarnaast onderbouwt het uw keuzes en geeft het inzicht in de beschikbare budgetten. Ook kan een beheerplan ook dienen als communicatie instrument.

PROJECTEN

Actueel

Natuur is constant in ontwikkeling en wij dus ook! Over die nieuwe ontwikkeling en hoe wij daar in de praktijk mee om gaan, bloggen wij regelmatig. Wilt u ook graag op de hoogte blijven?

Actueel