Home » Thema’s » Biodiversiteitsplan

Biodiversiteitsplan

Met een biodiversiteitsplan krijgt u een beter beeld van de verscheidenheid aan levensvormen binnen uw gebied. Als de biodiversiteit gemeten wordt in een openbare ruimte, wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezigheid van planten, dieren en andere vormen van natuur. Schakel NLadviseurs uit Velp in om een biodiversiteitsplan op te stellen voor de door u gewenste omgeving.

Draag bij aan een gevarieerder landschap met een biodiversiteitsplan

Wilt u als gemeente bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt of wilt u de biodiversiteit van een openbare ruimte vergroten? In het biodiversiteitsplan worden in ieder geval de volgende onderwerpen beschreven:

 1. De in het gebied voorkomende planten en dieren;
 2. De in het gebied gewenste planten en dieren;
 3. Het actief beschermen van de in het plan genoemde dier- en plantensoorten;
 4. Natuurinclusief bouwen en vergunnen;
 5. Het inrichten en beheren van openbaar groen en bermen
 6. Het betrekken van inwoners bij biodiversiteit.

Op basis van een dergelijk biodiversiteitsplan is het eenvoudiger om een landschap te creëren met meer biodiversiteit. Onze ecologen ondersteunen u graag in dit proces en voorzien u van deskundig advies.

Vraag ons naar de mogelijkheden

Wilt u graag de biodiversiteit in een bepaalde openbare ruimte vergroten, bijvoorbeeld als gemeente? Onze ecologen helpen u graag verder. Neem contact met ons op door te bellen naar +31 (0) 26 78 51 440 of een e-mail te sturen naar info@nladviseurs.nl. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden voor een biodiversiteitsplan om de biodiversiteit van de openbare ruimte te vergroten.

Biodiversiteitsplan

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt of aan het vergroten van de biodiversiteit?

 

In het biodiversiteitsplan in ieder geval de volgende onderwerpen worden beschreven:

 1. de in het gebied voorkomende planten en dieren;
 2. de in het gebied gewenste planten en dieren;
 3. het actief beschermen van de in het plan genoemde soorten;
 4. natuurinclusief bouwen en vergunnen;
 5. het inrichten en beheren van openbaar groen en bermen; en
 6. het betrekken van inwoners bij biodiversiteit.

PROJECTEN

Actueel

Natuur is constant in ontwikkeling en wij dus ook! Over die nieuwe ontwikkeling en hoe wij daar in de praktijk mee om gaan, bloggen wij regelmatig. Wilt u ook graag op de hoogte blijven?

Actueel