Je bent hier: Home 5 Actueel 5 Bo(o)mvolle golfbaan
Bo(o)mvolle golfbaan

 

Een golfbaan zonder bomen, dat kan niemand zich voorstellen. Bomen zijn de beeldbepalers, ze geven de baan een eigen karakter. Ze omlijsten de holes en bieden schaduw aan de spelers. Maar wat je op het eerste oog níet ziet, is dat er tussen die bomen nog een heel andere wereld schuilgaat.

 

Bomen bieden namelijk ook een veilige plek aan talloze insecten, vogels en kleine zoogdieren. Om te nestelen, schuilen, eten, slapen en jagen. Ook korstmossen en paddenstoelen leven in onderlinge afhankelijkheid van bomen. En zo zijn bomen de ondersteuners van het ecosysteem op de golfbaan (en daarbuiten). Onmisbare, waardevolle elementen dus, die ook nog eens de gevolgen van klimaatverandering opvangen met hun capaciteit om CO2 vast te leggen en hittestress tegen te gaan.

 

Beheerplan voor goede keuzes

Een gezond bomenbestand is dus een must voor een gezonde toekomst van de baan, haar ‘bewoners’ en de spelers. Maar hoe pak je dat aan? Hoe weet je of een boom nog vitaal is, hoe zit het met de veiligheid bij stormachtig weer, welke bomen doen het goed op specifieke bodemsoorten en welke zijn klimaatbestendig? Boombeheer vereist expertise en een blik vooruit. Sietske Kuperus: “Weten wat je hebt, dat is belangrijk. Dan kun je qua beheer betere keuzes maken. Wij brengen in kaart waar potentie is, waar knelpunten zijn en wanneer er actie moet worden ondernomen en vatten dat in een toekomstbestendig beheerplan. Natuurlijk houden we in onze plannen rekening met bestaande wet- en regelgeving, zoals de Wet natuurbescherming en aanvullende eisen rondom Natura 2000.”

 

APK boomveiligheid

We voeren ook boomveiligheidcontroles uit. Dat is een jaarlijkse APK voor bomen. De herfst is een ideale tijd voor zo’n APK. De bomen staan dan niet meer vol in het blad en zijn beter te bekijken. Moet er een boom worden gekapt, dan zal daar in de winter vaak meer tijd voor zijn bij greenkeeping. Lees hier meer over onze boomveiligheidscontrole.
 

treelined course

Tree-lined course op De Rosendaelsche Golfclub met veel den.

 

Veerkracht

Een goed beheerplan is dus belangrijk, maar wat maakt zo’n plan ‘goed’? Het primaire doel van een golfbaan is natuurlijk om de beste golfomstandigheden te waarborgen. Een beheerplan moet dan ook uitgaan van de behoeften van de golfers: een uitdagende baan waar je geniet van de natuur, zonder dat die natuur het spel belemmert. Binnen die kaders zijn allerlei mogelijkheden voor natuurontwikkeling met het oog op de toekomst. Een boom groeit immers niet in één jaar. Sietske: “We streven naar zoveel mogelijk diversiteit, want hoe biodiverser een ecosysteem is, hoe veerkrachtiger. En veerkrachtige natuur is beter bestand tegen plagen, ziektes en extreem weer als gevolg van klimaatverandering. Een gemengd bos is sterker dan een bosvak met alleen den. Het is ook beter als bomen van verschillende leeftijden door elkaar staan. Als alle bomen ongeveer even oud zijn en op hetzelfde moment aftakelen, heb je niks meer.”

 

Spanningsveld

Het is belangrijk om op tijd te verjongen, zodat het bomenbestand ook in de toekomst vitaal blijft. “Maar een oud stuk bos sterk dunnen en er iets heel anders van maken, dat doe je ook niet zomaar. Bomen en bossen hebben immers niet alleen een ecologische, maar ook vaak ook cultuurhistorische waarde. Mensen kunnen zich echt hechten aan een bos of een een solitaire boom. Het is mooi als je een plan kunt bedenken waarbij mens en natuur hand in hand gaan. Dat doen we altijd in overleg met de baanarchitect.” Een beheerplan helpt om met visie rechtlijnig beheer uit te voeren richting een stip aan de horizon. De kosten blijven zo bovendien lager, want elk jaar iets doen is beter dan heel lang niets en dan opeens voor verrassingen komen te staan.

 

De Hoge Dijk

In sommige bosvakken op De Hoge Dijk is ruimte gemaakt voor verjonging.

 

Binding

Beheer betekent soms pijnlijke beslissingen nemen. Nu al een boom weghalen omdat je weet dat die het niet gaat redden, ligt gevoelig. Gebruikers en beheerders staan dan al snel tegenover elkaar. Sietske: “Communicatie over beheer is daarom belangrijk. Wie veel weet over de biodiversiteit op de golfbaan en de potentie die het terrein heeft en dat ook kan uitdragen, creëert begrip. En daarmee ontstaat meer draagvlak en binding tussen mens en natuur. Daar is uiteindelijk alles en iedereen bij gebaat.”

Lees hier meer over boombeheer en boomveiligheid.

Gerelateerde berichten

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling: hoe dan?

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling: hoe dan?

Circulaire en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling, wat is dat in de praktijk? Op 5 oktober gaan we daarover nadenken tijdens een netwerkbijeenkomst van MVO Nederland. NLadviseurs is betrokken bij de organisatie van deze dag en een van de sprekers. We leiden de casus...

Lees meer

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.