Je bent hier: Home 5 Ons werk 5 Participatie: hoe pak je dat aan?
Participatie: hoe pak je dat aan?

Gemeente Nieuwegein werkte de afgelopen periode aan het Omgevingsprogramma Natuur in de stad: een plan van aanpak om de natuur binnen het Nieuwegeinse Natuurnetwerk robuuster te maken, te verbinden met de gebieden buiten de gemeentegrenzen en de biodiversiteit te vergroten. We droegen bij aan een intensief participatietraject met verschillende groepen stakeholders.

Maandenlang werkten onze biodiversiteitsadviseurs en een van onze communicatieadviseurs samen met het projectteam van gemeente Nieuwegein. Het beleidsdocument moest in relatief korte tijd worden opgeleverd aan de gemeenteraad. En omdat de gemeente de verschilende groepen stakeholders op een actieve manier bij het totstandkomingsproces wilde betrekken, kozen we voor een pragmatische aanpak. We lieten het schrijfproces samen oplopen met het participatietraject. De biodiversiteitsexperts begonnen met het verzamelen van alle data, het uitvoeren van onderzoeken en het denk- en schrijfwerk, terwijl onze communicatieadviseur zich met de communicatieadviseur van de gemeente boog over het participatietraject.

Participeren en communiceren

We wilden van verschillende groepen stakeholders weten waar zij kansen en uitdagingen zien voor een robuustere natuur en meer biodiversiteit in de gemeente. En hoe we volgens deze stakeholders om zouden kunnen gaan met die kansen en uitdagingen. De input verwerkten we waar dat kon in het omgevingsprogramma. We zorgden voor uitgebreide terugkoppelingen naar de betrokkenen, zodat zij terug konden zien wat we met hun input hebben gedaan. Sommige groepen konden ook met verschillende conceptversies van het plan meelezen en daar hun reacties op geven. Ook die feedback verwerkten we in het programma en we koppelden terug hoe we dat deden. De voortgang en de laatste nieuwtjes deelde de gemeente op een speciale projectenpagina. Op deze pagina houdt zij op dit moment belangstellenden op de hoogte van de voortgang van het aanvullende Omgevingsprogramma Bomen.

Wat deden we precies?

Onze communicatieadviseur dacht voor elke stakeholdergroep een participatietraject op maat uit met verschillende contactmomenten. Zo konden inwoners een enquête invullen en meedoen aan een buurtsafari met de stadsecoloog. Dat was een ideale manier om kennis over groen, natuur en biodiversiteit over te brengen, mensen te enthousiasmeren, erachter te komen wat zij vinden van het groen in de gemeente en waar zij kansen en uitdagingen zien. Tijdens een eerste inwonersavond gingen we dieper in op die kansen en uitdagingen. We vroegen inwoners naar manieren om groene doelen te halen en structureerden die onder de vijf pijlers in het programma. Deze pijlers zijn als het ware de ruggengraat van het omgevingsprogramma waaronder alle doelen en ambities voor een groener Nieuwegein worden geschaard. Lees hier hoe we dat omgevingsprogramma maakten. Na elk contactmoment koppelden we per mail terug wat we met de input hebben gedaan. De inwoners kregen aan het einde van het proces tijdens een tweede inloopavond meer informatie over het uiteindelijke plan. Nog dit voorjaar worden inwoners uitgenodigd voor een avond waarbij het definitieve programma en de eerste groene projecten worden gepresenteerd.

Ecoloog Friso Ockhuizen liet tijdens verschillende buurtsafari’s inwoners nader kennismaken met de natuur in en rond de wijk. De buurtsafari’s zijn zo succesvol dat ze vanaf nu op regelmatige basis worden aangeboden aan de Nieuwegeinse inwoners.

Werksessies

Ook met andere belanghebbenden, zoals medewerkers binnen de gemeente, samenwerkingspartners en ondernemers, gingen we in gesprek. Tijdens twee interactieve werksessies dachten zij na over groene doelen voor de gemeente, hoe de gemeente aan die doelen kan werken en welke rol zij zelf zouden kunnen en willen oppakken. Ook deze groepen kregen na afloop een uitgebreide terugkoppeling: we zetten uiteen welke ideeën op tafel kwamen en gaven precies aan waar in het omgevingsprogramma zij hun input terug kunnen vinden.

Contentcreatie

We schreven dus mee aan het omgevingsprogramma, gaven inhoudelijk advies en dachten de participatietrajecten uit. We ondersteunden bij de voorbereiding van de verschillende sessies en hielpen bij het opstellen van terugkoppelingen. Daarnaast ondersteunden we de communicatieafdeling van de gemeente met het schrijven van nieuwsberichten. Op die manier namen wij werk uit handen, zonder dat de gemeente tijd kwijt was aan het geven van briefings. We wisten immers van de hoed en de rand.

Het Omgevingsprogramma Natuur in de stad is inmiddels vastgesteld en fungeert als stevig fundament voor allerlei initiatieven, projecten en maatregelen om de natuur in en om Nieuwegein robuuster te maken en de biodiversiteit te vergroten. Je vindt het omgevingsprogramma hier.

Lees hier meer over burgerparticipatie of contentcreatie: 

Burgerparticipatie ➜  Contentcreatie ➜

Gerelateerde projecten

Participatie: hoe pak je dat aan?

Participatie: hoe pak je dat aan?

Gemeente Nieuwegein werkte de afgelopen periode aan het Omgevingsprogramma Natuur in de stad: een plan van aanpak om de natuur binnen het Nieuwegeinse Natuurnetwerk robuuster te maken, te verbinden met...

LEES MEER
Natuur in de stad: werken aan een groener Nieuwegein

Natuur in de stad: werken aan een groener Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein werkte de afgelopen periode aan een Omgevingsprogramma Natuur in de stad. Dat is een plan van aanpak om de natuur binnen het Nieuwegeinse Natuurnetwerk robuuster te maken, te...

LEES MEER
Verhalen vertellen; betrek mensen bij je groene plannen

Verhalen vertellen; betrek mensen bij je groene plannen

Communiceren over onderwerpen als natuur, klimaatadaptatie en biodiversiteit wordt steeds belangrijker. Overheden hebben de opdracht te werken aan meer biodiversiteit en een klimaatbestendige leefomgeving. Dat kunnen zij niet alleen. Ook...

LEES MEER

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.