Je bent hier: Home 5 Ons werk 5 Ecologisch beheer: boost voor biodiversiteit
Ecologisch beheer: boost voor biodiversiteit

Gemeente Deventer wil de eikenprocessierups op een natuurlijke wijze gaan bestrijden. Daarvoor maakten wij samen met de gemeente een ecologisch bermbeheerplan.

Voor Deventer was het duidelijk: het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen de eikenprocessierups is een ‘no go‘. De gemeente zoekt de oplossing in onder meer het ecologisch beheer van bermen, sloten en greppels. Miika Hijmans, adviseur groen bij de gemeente Deventer: “Met ecologisch beheer willen we de biodiversiteit een impuls geven en meer insecten trekken, dat zijn immers de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.”

NLadviseurs - bermbeheerplan

Co-creatie

Voor het opstellen van het nieuwe bermbeheerplan zocht gemeente Deventer een nauwe samenwerking met NLadviseurs. “Er zijn genoeg bureaus die een dergelijk plan voor ons zouden kunnen maken”, vertelt Miika, “maar wij wilden als gemeente een eigen stempel drukken en maximaal betrokken zijn bij het proces. Met NLadviseurs werd het een co-creatie. We zaten regelmatig bij elkaar om tot op de kleinste onderdelen te overleggen. Wat is belangrijk, wat moet zeker in het plan? Ik ben geen schrijver, dus ik vond het heel fijn dat NLadviseurs begreep wat ik bedoelde en dat vertaalde naar een goed leesbaar plan.”

Zonering voor bermbeheerplan

Samen met de gemeente onderzochten we alle bermen, sloten en greppels. Hoe wordt daar beheerd en wat kan anders om de biodiversiteit een boost te geven? Miika: “De bermen deelden we op in stroken en per strook bepaalden we het beheer. De eerste meter klepelen we eens per jaar en de strook van twee meter erachter maaien we eens per jaar. Dat maaisel blijft even liggen voor eitjes en kleine insecten, daarna wordt het afgevoerd. De achterste strook maaien we eens per twee jaar.” Die zonering is heel belangrijk, maar moet ook tot in detail nauwkeurig worden ingetekend. We hebben ter plekke alle stroken gecontroleerd.

NLadviseurs - bermbeheerplan

Kostenneutraal

Een van de uitgangspunten voor het beheerplan was dat het kostenneutraal zou zijn. Miika: “We hoefden niet goedkoper uit te zijn, maar ook niet duurder. Daarom hebben we kritisch gekeken naar het areaal: welke gronden zijn daadwerkelijk in ons beheer en welke niet? En hoe kunnen we bijvoorbeeld wel de waterdoorgangen open houden, zonder steeds alle oevers te maaien? Waar het afvoeren van het maaisel intensiever en dus duurder is, betekent de zonering van bermen en oevers weer een verlaging van de kosten. Sommige delen maaien we immers niet. NLadviseurs rekende heel precies uit wat de nieuwe beheermaatregelen kosten. Op papier zouden we evenveel geld kwijt zijn als voorheen. Nu we daadwerkelijk zijn begonnen met de uitvoering, blijkt dat inderdaad te kloppen.”

Waardevol

Miika is er trots op dat hij het ecologisch beheer op deze manier heeft kunnen implementeren. “We willen werken aan meer biodiversiteit, maar dat moet wel betaalbaar en goed uitvoerbaar blijven. Je wil niet met een knipschaartje de bermen langs. Met dit ecologisch bermbeheerplan hebben we dat voor elkaar. Klimaat is een groot issue en steeds meer mensen begrijpen dat ecologie daar onderdeel van uitmaakt. Met dit bermbeheerplan dragen we ons steentje bij en wat mij betreft is het plan een voorbeeld voor andere groene plannen die we nog gaan maken. Het is bijvoorbeeld mijn grote wens om voor onder meer de parken en plantsoenen in de stad een ecologisch beheerplan te maken. Zo krijgt onze natuur steeds meer waarde en een belangrijke functie voor de toekomst.”

Meer weten? Kijk bij onze diensten bermbeheerplan en beheerplan:

Bermbeheerplan ➜  Beheerplan ➜

 

 

Gerelateerde projecten

Digitale gedragscodetool: werkinstructie binnen ’n paar klikken

Digitale gedragscodetool: werkinstructie binnen ’n paar klikken

Maar liefst vijf van de zeven Drechtsteden hielpen we met een implementatieplan van de gedragscode Stadswerken. Naast ecologische werkprotocollen op papier, leverde dat een gloednieuwe digitale gedragscodetool op. Deze tool...

LEES MEER
Participatie: hoe pak je dat aan?

Participatie: hoe pak je dat aan?

Gemeente Nieuwegein werkte de afgelopen periode aan het Omgevingsprogramma Natuur in de stad: een plan van aanpak om de natuur binnen het Nieuwegeinse Natuurnetwerk robuuster te maken, te verbinden met...

LEES MEER
Natuur in de stad: werken aan een groener Nieuwegein

Natuur in de stad: werken aan een groener Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein werkte de afgelopen periode aan een Omgevingsprogramma Natuur in de stad. Dat is een plan van aanpak om de natuur binnen het Nieuwegeinse Natuurnetwerk robuuster te maken, te...

LEES MEER

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.